od 30.01 do 05.02.2023

sty 28, 2023 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 29.01

7.00: + (zbiorowa) – od + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Rafała Gruszka z żoną i dziećmi, od Izabeli i Krzysztofa Szczypów z synem, od Renaty i Marcina Matyjów synami, od Krystyny Łaszczyca, od Anny i Henryka Wieczorków z rodziną, od ten rodziny Schendzielorzów, od Wacława Krzykawskiego z żoną i rodziną, od Beaty Próba z rodziną, od Mariana Nowak z rodziną, od Stanisława Nowak z rodziną, od rodziny Gwoździewiczów z Siewierza, od Beaty i Jacka Syrek z rodziną, od Danuty i Ireneusza Balińskich z rodziną, od koleżanki Haliny Machura z synem Marcinem i córką Anną z ul. Przyszłości, od Heleny Machura z ul. Przyszłości, od Zofii Widurskiej z rodziną z Poręby, od Danuty Skorek z rodziną,  od Iwony i Jarka Broncel, od Ewy i Dariusza Machura z rodziną, Zosi i Radka Sokołowskich z Poręby, od Otylii i Kazimierza Nowaków, od Zbigniewa Machury z rodziną z Huty Starej, od Janiny Machura, od sąsiadów Zdzisławy i Włodzimierza Latos, od Henryki i Jana Krzykowskich, od Katarzyny Ziętek z rodziną, od Anety Rogackiej z rodziną, od Reginy i Jana Kłósek z rodziną, od Bożeny Matan

CZWARTEK – 02.02 – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

17.00: + Otolię Bijak w 23 rocz. śmierci, Stanisława Bijak, Joannę Stanisława Jana Teresę Mariana Ryszarda Nowaków, Jadwigę Henryka Rak, Marka Flak, Stefanię Eugeniusza Chachulskich

oraz + Izabelę Mariana Skwarko, Stanisława Gocyłę, Michała Skwarko

PIĄTEK – 03.02 – I PIĄTEK MIESIĄCA

7.00: W intencji Czcicieli NSPJ

17.00: + Zofię Furtacz – od Zofii i Eugeniusza Grabowskich z rodziną

+ Annę Nowak – od Krzysztofa Szybis z rodziną

Marcina Masłykę – od Marty i Sebastiana Zenderowskich z dziećmi

+ Mateusza Mantykiewicz – od Janusza i Reginy Chachulskich z Brudzowic

+ Wandę Szatan – od wnuczki Ani z mężem Grzegorzem

SOBOTA – 04.02 – I SOBOTA MIESIĄCA

7.00: + Genowefę Władysława Rutków, Stefana Franciszka Władysławę Mertów, Józefa Aleksandra Tworków, Władysławę Mariana Sarników

NIEDZIELA – 05.02 – V NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A

9.00: + Jana Szymańskiego, Stanisława Helenę Myrta, Henrykę Patyk

11.00: Za Parafian oraz dziękczynna w intencji wszystkich Rodzin, które zostały odwiedzone czasie tegorocznej wizyty duszpasterskiej

16.00: + Wiesławę Antoniego Rok, Mariannę Antoniego Machura, Antoninę Jana  Rok, Bogdana Kalarusa i Włodzimierza Machurę oraz + Eugeniusza Machurę Mariannę Antoniego Jana Machura, Władysławę Jana Ptaś, Jolantę Machura

od 19 do 25.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 19.02 17.00: + Honoratę Machura – od wnuka Rafała + Karolinę Machura – od Stanisława i Barbary Grabowskich z dziećmi + Jacka Machurę – od Joanny i Karola Siewierskich z rodziną + Wandę Szatan – od Haliny i Juliana Szatan z rodziną + Halinę Pogoda – od...

od 12 do do 18.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 12.02 17.00: + Stanisława Łukasika w 6 rocz. śmierci, Stefanię Wincentego Knafel, Mariannę Antoniego Łukasik, Lucjana Merta, Helenę Stanisława Merta, Lucjana Myrta – od żony Krystyny Łukasik, od córki Beaty Radosz z mężem i od syna Dariusza z żoną i...

od 05 do 11.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 05.02 – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY 17.00: + Jacka Machurę – od cioci Henryki Machura z rodziną + Natalię Bereza – od Mirosławy i Antoniego Matyja z Potaszni + Alicję Woźniczka – od Jolanty Pawełczyk i Justyny Pacuła z rodziną + Wandę Szatan – od rodziny...

od 29.02 do 04.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 29.01 17.00: + Czesława Ostaszewskiego – od żony Barbary + Ewę Merta – od Marii Machura + Honoratę Machura – od wnuczki Agnieszki z mężem i córką + Karolinę Machura – od Edyty Zbigniewa Dworak z dziećmi + Jacka Machurę – od Iwony Musik z rodziną i Wandy...

od 22 do 28.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 22.01 7.00: + zmarłych dziadków Marię i Stefana Myrtów, Stanisławę i Mariana Mamczyńskich, Honoratę i Stefana Jagodów, Martę i Arnolda Bronclów WTOREK – 23.01 7.00: + zmarłych kapłanów z Diecezji Sosnowieckiej w roku 2023 ŚRODA – 24.01 – WSPOMNIENIE ŚW....

od 15 do 21.01.2024

Poniedziałek15.01700+ Honoratę Machura (zbiorowa) – od chrześniaka Andrzeja Będkowskiego, od Edyty i Rado-sława Nowak z córką, od Anny Góra z synem, od Elżbiety i Jerzego Bijak z rodziną, od Renaty Dziuba z rodziną, Barbary Męntel z rodziną, od rodziny Leszczyńskich ,...

od 08 do 14.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 08.01 7.00: + Janinę Syrek (zbiorowa) – od Heleny Nowak z ul. Niweckiej, od Kazimiery Szczypa z rodziną, od sąsiadki Jadwigi Duda z córką, synową i synami, od Ilony i Grzegorza Nowak z Winowna, od Marii i Stanisława Paskudzkich, od Ewy i Henryka Nowak,...

od 01 do 07.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 01.01.2024 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 9.00: + Jana Szymańskiego, Stanisława Helenę Myrtów, Zofię Terlecką, Jana Antoninę Szymańskich, Władysława Henrykę Patyk 11.00: Dziękczynna za miniony rok z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dar wiary w...

od 25 do 31.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 25.12 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 24.00: ZA PARAFIAN 9.00: + Jana Szymańskiego 11.00: +  Wandę Szatan, Weronikę Władysława Porębskich, Otolię Ludwika Szatan, Marię Antoniego Małotów, Irenę Henryka Szwedzik, Tadeusza Teresę Korusiewicz,...

od 18 do 24.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 18.12 18.00: + Antoniego Zach – od koleżanek i kolegów córki z Urzędu Miasta i Gminy Siewierz WTOREK – 19.12 17.00: + Dariusza Kurzaka – od Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach ŚRODA – 20.12 17.00: + Honoratę Machura – od syna Krzysztofa z żoną +...