od 06 do12.02.2023

lut 4, 2023 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 06.02 – WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY

17.00: + Mateusza Czarneckiego – od babci Małgorzaty

+ Lucjana Nowaka –  od Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia

+ Annę Grzelak – od Asysty św. Antoniego

+ Kazimierę Sierka – od kuzyna Kazika Myrty z żoną i rodziną

+ Adama Las – od wnuczka Artura z rodziną

WTOREK – 07.02

7.00: + Karolinę Machura (zbiorowa) – od Małgorzaty i Stanisława Machura, od Eli i Darka Merty, od Bożeny i Stanisława Gibałka, od Danuty Wach z rodziną z Nowej Wioski, od Grażyny Machura z córką, od Wiesławy Kłósek, od Zdzisława Kułach z żoną i dziećmi z Kuźnicy, od Marii i Wacława Dyszy, od Joanny i Roberta Kret z rodziną z Wysoki, od Ewy i Piotra Dworak z rodziną z Myszkowa, od  Barbary i Adama Dyszy z rodziną, od rodziny Kieras, od Anity i Roberta Owczarek, od Moniki i Oskara Błaut z dziećmi, od Heleny i Henryka Fisiór, od Anny i Bogusława Kolasa, od Olgi i Marcina Noszczyk, od Józefa Kowalczyka ze Smudzówki, od Barbary i Stanisława Mantykiewicz z rodziną, od Beaty i Tadeusza Dyszy, od Edyty i Radosława Nowak z córką, od Stanisławy i Stanisława Łabuś, od Witolda i Krystyny Gocyła z rodziną

ŚRODA – 08.02

17.00: + Aleksandra Józefę Juliana Gocyłów, Genowefę Jana Machurów, Kamila Proskornickiego i zmarłych z rodziny

CZWARTEK – 09.02

7.00: + Zofię Machura (zbiorowa) – od  Zdzisławy i Jerzego Machura z Góry Włodowskiej, od Edyty i Marcina Machura z córką, od Janiny i Ryszarda Białych z Góry Włodowskiej, od Julianny i Edwarda Grabowskich z Góry Włodowskiej, od Haliny Matan z rodziną, od Heleny Nowak z ul. Niweckiej, od Zofii i Henryka Machura z rodziną, od Danuty i Irka Balińskiego z rodziną, od Ewy Machura z rodziną, od Emilii i Ryszarda Machura, od Zofii i Leszka Bubel, od Heleny i Haliny Machura, od Renaty i Leszka Będkowskich z rodziną, od Danuty Merta z Podleśnej z rodziną, od Danusi Malskiej z Katowic z rodziną, od Krystyny i Stanisława Śliwa z rodziną, od Elżbiety Stawickiej z mężem, od Mirosławy i Macieja Motyl, od Barbary i Andrzeja Motyl, od Zofii Machura z synem Dariuszem, od Bożeny Machura, od Stanisławy Machura z Zagórza.

PIĄTEK – 10.02 – WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI

17.00: + Krystynę Nowak – od kuzynki Jadwigi Leszczyńskiej z rodziną

+ Aleksandra Sarnika – od Stanisława Kita

+ Annę Machura – od Urszuli i Władysława Bulskich

+ Irenę Radziwołek – od wnuczek Janiny i Magdaleny z rodzinami

+ Jacka Machurę –  od Stanisławy Borówka z rodziną z Niwek

SOBOTA – 11.02

7.00: + Damiana Kwiecień – od sąsiadów

+ Henryka Gnacika – od sąsiadów Anny Las, Katarzyny i Krzysztofa Gil z dziećmi

+ Stanisława Łabuś – od koleżanek i kolegów z pracy z Dąbrowy Górniczej

+ Stanisława Myrtę – od Alicji i Sławomira Rosół

+ Mirosława Lachór – od chrześnicy Iwony i Sergiusza Matyka z rodziną

NIEDZIELA – 12.02 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A

9.00: + Franciszka w 21 rocz. śmierci Kazimierę |Nowak, Wiktora Annę Będkowskich

11.00: Za Parafian

16.00: + Jana Czekaja, Władysławę Władysława Czekaj, Stanisława Katarzynę Stanisława Marię Teresę Jana Górów, Sabinę Stanisława Piekarczyków i zmarłych z rodziny Górów oraz + Zygmunta Fornalczyka w 9 rocz. śmierci, Janinę Grabowską, Mariannę Bernarda Myrta, Władysławę Józefa Fornalczyk, ks. Marka Majchrzaka

od 15 do 21.04.2024

PONIEDZIAŁEK – 15.04 17.00: + Janinę Szczepańczyk – od córki Doroty z mężem + Bogumiłę Machura – od bratowej Alicji + Elżbietę Zenderowską – od kuzyna Grzegorza Zielińskiego z rodziną + Henryka Gnacika – od chrześnicy Katarzyny Kaczmarczyk z rodziną + Mirosława Lachór...

od 08 do 14.04.2024

Poniedziałek08.04 – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO1700+ Natalię Nowak – od córki Marii z mężem + Janinę Syrek – od bratanicy Elżbiety Merta z rodziną + Czesława Ostaszewskiego – od Anety i Andrzeja Dudek z dziećmi + Mirosława Garczyka – od Danuty i Andrzeja...

od 01 do 07.04.2024

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 01.04 9.00: + Marię Gil w 3 rocz. śmierci, Mirosława Gil w 8 rocz. śmierci, Cecylię Jana Gil, Zofię Władysława Surma, Romana Grześ, Stanisława Las w 4 rocz. śmierci, Jakuba Madej w 4 rocz. śmierci, Marię Machura, Józefa Tadeusza Małota,...

od 25 do 31.03.2024

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 25.03 9.00: + Jana Matana – od kolegów i koleżanek z Firmy AXA + Dariusza Katryniak – od Damiana Borówki z żoną Katarzyną i dziećmi + Henryka Gnacika – od ciotki Danuty i Jana Tworek z Brudzowic + Dariusza Machurę – od sąsiadów z ul. Niweckiej +...

od 18 do 24.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 18.03 7.00: + Czesława Ostaszewskiego (zbiorowa) – od Rafała i Marty Żurek z synami, od Gabriela i Krystyny Żurek z rodziną, od Zdzisławy Nowak z rodziną z Gołuchowic, od Krystyny i Tadeusza Psonka, od Krystyny z Bieszczad, sąsiadów Jadwigi i Sylwestra...

od 11 do 17.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 11.03 7.00: + Stanisławę Machura (zbiorowa) – od Barbary i Ireneusza Leśniczek z córką, od Anny Zych, od Urszuli i Jerzego Nowak z Gołuchowic, od Anastazji Myrta z rodziną, od Sebastiana Pawlik z Magdą, od Judyty i Artura Pawlik z dziećmi, od Renaty i...

od 04 do 10.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 04.03 – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA 7.00: W intencji Bogu wiadomej WTOREK – 05.03 7.00: + Włodzimierza Kruk (zbiorowa) – od Małgorzaty i Marcina Markowskich z córkami, od Katarzyna Dworak i Wiesławy Bochenek, od rodziny Dworaków z Niwek, od...

od 26.02 do 03.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 26.02 17.00: : + Anastazję Myrta – od córki Ewy i Jacka Wojdała + Annę Góra – od córki Marii + Janinę Myrta – od Martyny i Henryka Sularz z rodziną + Włodzimierza Kruk – od córki Kseni z mężem Michałem i synami Kajetanem i Tymonem + Mirosława Garczyka –...

od 19 do 25.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 19.02 17.00: + Honoratę Machura – od wnuka Rafała + Karolinę Machura – od Stanisława i Barbary Grabowskich z dziećmi + Jacka Machurę – od Joanny i Karola Siewierskich z rodziną + Wandę Szatan – od Haliny i Juliana Szatan z rodziną + Halinę Pogoda – od...

od 12 do do 18.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 12.02 17.00: + Stanisława Łukasika w 6 rocz. śmierci, Stefanię Wincentego Knafel, Mariannę Antoniego Łukasik, Lucjana Merta, Helenę Stanisława Merta, Lucjana Myrta – od żony Krystyny Łukasik, od córki Beaty Radosz z mężem i od syna Dariusza z żoną i...