Bierzmowanie

WAŻNE INFORMACJE:

Od tego roku w naszej parafii do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej oraz uczniowie szkoły średniej, którzy nie byli bierzmowani. W niedzielę, 10 października 2021 r, na pierwszym spotkaniu dla kandydatów do bierzmowania odbyły się zapisy (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, klasa).

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym otrzymujemy w szczególny sposób Ducha Świętego. Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Obok Chrztu i Eucharystii należy do Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc młodemu człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

Każdy kandydat do Sakramentu Bierzmowania otrzymuje „Niezbędnika Bierzmowanego”, który wypełnia według zasad podanych na pierwszym spotkaniu.

Warunki, które powinien spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania:

 • w każdą niedzielę i święta uczestniczy we Mszy św. wewnątrz kościoła (potwierdza to podpisem księdza lub pieczątką w „Niezbędniku bierzmowanego”;
 • uczestniczy w kościele w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania w każdą drugą niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00 – najbliższe spotkanie będzie 09 stycznia 2022 r. po Mszy św. o godz. 9.00.
 • regularnie się spowiada. Pierwsza spowiedź na rozpoczęcie przygotowania (do 1 listopada), następna na Święta Bożego Narodzenia. Z potrzeby serca mile widziana spowiedź w I piątki miesiąca;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczy w katechezie szkolnej, starannie prowadzi zeszyt z religii;
 • zalicza w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
 • uczestniczy w nabożeństwach różańcowych (przynajmniej dwa razy w tygodniu) , Roratach, Rekolekcjach Wielkopostnych, nabożeństwach Drogi Krzyżowej i nabożeństwach majowych (przynajmniej dwa razy w tygodniu);
 • odpowiednio zachowuje się w kościele i na katechezie;

  Wymagane dokumenty:

  • Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu), jeżeli chrzest był w innej Parafii.
  • W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

  Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?

  Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).

  Ogłoszenia parafialne

  26.12.2021

  1. Dzisiaj Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa.   2. Jutro w poniedziałek, 27 grudnia...

  czytaj dalej

  19.12.2021

  1. Dzisiaj IV niedziela adwentu. Na placu kościelnym trwa Kiermasz Bożonarodzeniowy, gdzie można...

  czytaj dalej

  12.12.2021

  1. Dzisiaj III niedziela adwentu zwana niedzielą Gaudete. Źródłem radości jest Pan obecny wśród...

  czytaj dalej