Cmentarz parafialny

Administracja cmentarza i usługi grabarskie

Czynne całodobowo

Tel +48 32 383 00 00
Tel kom. +48 508 508 102

zakladpogrzebowy-heban.pl

POGRZEB – WAŻNE INFORMACJE:

W sprawie pogrzebu pierwsze kroki kierujemy do Kancelarii Parafialnej w celu ustalenia dnia i godziny pogrzebu.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W ŻELISŁAWICACH

W celu umożliwienia należytej czci zmarłych oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego prosi się osoby przebywające na terenie cmentarza o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowania poniższego regulaminu. W przypadku załatwiania spraw związanych z chowaniem zmarłych prosimy dzwonić nanr tel.
+48 32 383 00 00, +48 508 508 102.

PKT 1.

 1. Cmentarz zarządzany jest przez Rzymsko-Katolicką Parafię św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach.
 2. Administracja cmentarza urzęduje w godzinach przyjęć Kancelarii Parafialnej.
 3. Wszystkie sprawy związane z chowaniem zmarłych, pobierania opłat, wydawaniem zezwoleń załatwiane są wyłącznie w siedzibie Administracji Cmentarza.

PKT 2.

Cmentarz jest otwarty w godzinach od 8:00 do 21:00 w okresie wiosenno-letnim oraz od 8:00 do 16:00 w okresie jesienno-zimowym.
Przebywanie na cmentarzu poza godzinami otwarcia jest niedozwolone.

PKT 3.

 1. Na terenie cmentarza niedozwolone jest:
 • zakłócanie ciszy i łamanie porządku
 • przebywanie nieletnich dzieci bez opieki dorosłych
 • picie alkoholu i przebywanie w stanie nietrzeźwym
 • palenie papierosów
 • wysypywanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych
 • wprowadzania psów i innych zwierząt
 1. Bez zgody Administratora Cmentarza zakazane jest:
 • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi
 • sadzenie drzew i krzewów
 • ustawianie ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych prowadzenia działalności handlowej
 1. Prace kamieniarskie i budowlane na terenie cmentarza mogą być wykonywane tylko od Poniedziałku do Piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00. Wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych na terenie cmentarza wymaga uzyskania zezwolenia od Administratora Cmentarza oraz wcześniejszego złożenia projektu prac celem jego zatwierdzenia do realizacji.

PKT 4.

 1. Na cmentarzu pobierane są opłaty: miejsc grzebalnych na groby ziemne, murowane, na urny ziemne i murowane na okres 20 lat.
 2. Grób ziemny lub murowany może być ponownie użyty do chowania zmarłych, gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i jeżeli nie uiszczono opłaty przedłużającej używanie grobu /art. 7 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.
 3. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodzin zmarłych lub odpowiednie instytucje.
 4. Do dysponowania miejscem w grobie mają osoby, które poniosły koszty jego budowy i są wstanie je wykazać.
 5. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi, za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w okresie od 15 października do 15 kwietnia oraz na polecenia prokuratury lub sądu.

PKT 5.

 1. Parafia i Administracja Cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałych na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i ataków wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 2. W przypadku naruszenia regulaminu Administracja Cmentarza ma prawo do wystąpienia do odpowiednich organów o nałożenia sankcji prawnych i administracyjnych.

Ogłoszenia parafialne

14.07.2024

Dzisiaj XV niedziela zwykła w roku liturgicznym. W piątek, 19 lipca, przypada III piątek miesiąca,...

czytaj dalej

07.07.2024

Dzisiaj XIV niedziela zwykła w roku liturgicznym. Jest to pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej...

czytaj dalej

30.07.2024

Dzisiaj XIII niedziela zwykła w roku liturgicznym. W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy uroczystość...

czytaj dalej