Comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu

CAŁODZIENNA ADORACJA W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA:

W każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie adoracji indywidualnej (każdy może przyjść w dobrym dla siebie czasie), która trwa do godz. 16.15. O tej bowiem godzinie spotykają się Róże Krwi Chrystusa i chętni Parafianie na wspólne odmówienie różańca do Krwi Chrystusa. O godz. 16.50 zakończenie adoracji i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

ADORACJA W PIERWSZE NIEDZIELE MIESIĄCA:

 W pierwsze niedziele miesiąca po każdej Mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

PO CO ADORACJA?

„Łacińskie słowo oznaczające adorację, to adoratio – pocałunek, uścisk, a więc miłość. Poddanie staje się jednością, ponieważ Ten, któremu się podporządkowujemy jest Miłością.” Taką prostą, a zarazem niezwykle subtelną, definicję adoracji ukazał nam Ojciec Święty Benedykt XVI podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii pisał: Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Te dwa świadectwa pokazują czym jest adoracja. Adoracja jest aktem miłości. Dzięki adoracji każdy może odpłacać „miłością za miłość”.

W Adoracji dialog miłości pomiędzy Bogiem a człowiekiem nie ma granic. Adorując człowiek „zaczyna od siebie”. Wpatruje się najpierw w siebie, to jego modlitwa staje się trudna i mozolna. Nie ma większej miłości niż włączyć się w nurt dziękczynienia przez adorację. Ona rozbija wszelką pychę. W niej wszelkie ambicje budowania swojego życia na sobie upadają, a adorujący staje się wolnym synem Boga. Wpatrując się w świętą Hostię, jesteśmy powoli kształtowani przez Bożą obecność. Angażują się nie tylko nasze oczy, ale i dusza. Nasze spojrzenie ulega stopniowej przemianie, tak że staje się wyrazem wewnętrznego światła, a nie tylko narzędziem zaspokojenia ciekawości. Nasze spojrzenie na Hostię powoli zmienia nasze spojrzenie na bliźniego. Zaczynamy patrzeć na innych tak, jak życzy sobie nasz Ojciec, który go miłuje. W czasie adoracji Bóg dotyka głębi naszej istoty. Przemienia i oczyszcza nasz sposób kochania, bo chociaż już teraz jest w nas miłość pragnąca się udzielać, to jednak czasami do głosu dochodzi miłość zraniona, zachłanna i zaborcza. Miłość pożądliwa, która stara się zapanować nad drugim człowiekiem, a nawet nad światem. A ponieważ adoracja Jezusa, Głowy Kościoła, którego jesteśmy członkami, w niebie trwa nieprzerwanie, to także kościół powinien na ziemi „dzień i noc” trwać w adoracji Eucharystii godnie sprawowanej i nieustannie otaczanej czcią. Im więcej ofiarujemy naszej obecności Bogu, tym bardziej nasze życie staje się misyjne. Adoracja eucharystyczna jest uznaniem przez człowieka mocy Eucharystii, która przemienia świat.

Aby adoracja stała się dla nas tym, o czym nauczają Jan Paweł II i Benedykt XVI, musimy uwierzyć, że w białym kawałku chleba jest obecny Jezus Chrystus, że On w czasie każdej Mszy Świętej zstępuje w mocy Ducha Świętego i pozostaje w tym chlebie na zawsze. Mówi Benedykt XVI: „To jest obecność. Tutaj w hostii Świętej jest On przed nami i pośród nas”. Drugim krokiem odsłaniającym nam sens adoracji jest cisza. W adoracji jest ona nieodzowna. Pozwala bowiem mówić Bogu. Ta obecność objawia się w sposób tajemniczy w świętej ciszy i ujawnia prawdziwe oblicze Boga. Zaprasza nas do tej wewnętrznej pielgrzymki, która nazywa się adoracją. Bóg w ciszy przyszedł do Eliasza, w ciszy narodził się w Betlejem. W ciszy umierał i nawet zmartwychwstanie dokonało się w ciszy nocy paschalnej. Cisza pozwala trwać w uścisku z Jezusem, pozwala Mu obdarzyć człowieka pocałunkiem miłości. Gdy Benedykt XVI mówił o Mędrcach przybyłych, by oddać pokłon Panu, spotkanie z Jezusem nazwał celem ich drogi. Mówił Ojciec Święty:„Byli u celu. W tym jednak miejscu zaczyna się dla nich nowa droga, pielgrzymka wewnętrzna, która odmieni ich życie”.

  Ogłoszenia parafialne

  19.05.2024

  Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Zapraszam na...

  czytaj dalej

  12.05.2024

  Dzisiaj VII niedziela wielkanocna – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Trwa nowenna przed...

  czytaj dalej

  05.05.2024

  Dzisiaj VI niedziela wielkanocna. Jest to pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św....

  czytaj dalej