od 27.11 do 03.12.2023

lis 25, 2023 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 27.11

17.00: + Janinę Syrek – od męża Jana

+ Jana Matana – od brata Stanisława z rodziną

+ Stanisława Machurę – od Janiny i Jerzego Kupczyk

+ Wandę Szatan – od sąsiadów Ireny i Ryszarda Machura z rodziną

+ Mirosława Garczyka – od sąsiadów Szczepana i Katarzyny Ziętek z rodziną

WTOREK – 28.11

7.00: + Henryka Gnacika (zbiorowa) – od Anny i Dawida Wojtas z córką, od Ewy i Piotra Fornalczyk z dziećmi, od Urszuli i Jana Wójcik z rodziną, od Sylwii i Tomasza Machura z synem, od Izabeli i Artura Kowalczyk z córkami, od Anety Bryła z córką Mają i rodziny Pawlik, od kolegi Kazimierza Nowak z synem, od Mariusza Woźniaka z żoną, od Sylwii Ślęzak z córką, od Grażyny i Leszka Nowak z synem, od kuzyna Edwarda Olszówki z rodziną, od sąsiadów Ireny, Ryszarda i Marcina Machura, od Leszka Dudy z rodziną z Brudzowic, od Stanisławy i Lucjana Machura, od Bożeny i Zdzisława Kijanka z rodziną, od Zofii Małota z rodziną, od Ewy i Henryka Nowak z rodziną, od kolegów ze zmiany drugiej JRG Będzin, od pracowników Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu, od Mirosławy i Zygmunta Jurczyk z rodziną, od Aleksandry i Zdzisława Górskich z rodziną, od pracowników Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej

ŚRODA – 29.11

17.00: + Alicję Woźniczka – od męża i synów z rodzinami

+ Helenę Kłósek – od Stanisława i Heleny Machurów z rodziną

+ Stefana Kłósek – od Janiny i Lucjana Nowaków z rodziną

+ Mateusza Czarneckiego – od Małgorzaty i Marcina Tworek z dziećmi

+ Stanisławę Machura – od Dariusza i Elżbiety Polak z Niwek

CZWARTEK – 30.11 – WSPOMNIENIE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

7.00: + Halinę Pogoda (zbiorowa) – od Katarzyny Kapral z rodziną, od Dariusza Myrta z córką Anią, od Andrzeja i Barbary Łyszczarz z rodziną, od sąsiadów Teresy i Bogusława Rabsztyn, od sąsiadów Aldony i Zbigniewa Makieła, od sąsiadów Lucyny i Waldemara Baran, od sąsiadów Teresy Lachór i Ilony Piekarczyk z dziećmi, od Wandy Bochenek z rodziną, od Alicji Błońskiej z rodziną, od Ewy Mazur z rodziną, od Krystyny i Tadeusza Psonka, od Władysławy Rok z Poręby z rodziną, od Adama Bogusz, od Stanisławy i Tadeusza Myrta z rodziną, od sąsiadów Agaty i Jacka Karcz, od Stanisławy Dworak, od Wandy i Stanisława Kubińskich, od Moniki i Rafała Noczyńskich, od Zofii i Andrzeja Machura, od kuzynki Wandy Baczyńskiej z rodziną, od kuzynki Janiny Zięba z rodziną

PIĄTEK – 01.12 – I PIĄTEK MIESIĄCA

7.00: W intencji Czcicieli NSPJ

17.00: + Mieczysława Machurę – bratowej Haliny Machura

+ Dariusza Machurę – od żony Beaty Machura

+ Dariusza Katryniak – od cioci Marceli Stawiarskiej

+ Kazimierę Sierka – od brata Szczepana i chrześniaka Sławomira Łabuś

+ Elżbietę Zenderowską – od kuzynki Barbary Nowak

SOBOTA – 02.12 – I SOBOTA MIESIĄCA

8.00: + Bronisława Machurę w 8 rocz. śmierci, Aleksandrę Franciszka Machurów, Weronikę Józefa Tworek, Krzysztofa Henrykę Eugeniusza Maciantych, Edwarda Myrtę, Adelajdę Pucek – od Ireny Machura z rodziną

NIEDZIELA – 03.12 – I NIEDZIELA ADWENTU, rok B

9.00: + Jana Mariannę Merta, Franciszka Kazimierę Nowak

11.00: Za Parafian oraz o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Wandy w 80 rocz. urodzin – od dzieci, wnuków i prawnuków

16.00: + Stanisława Gocyłę, Izabelę Mariana Skwarko, Michała Skwarko i zmarłych z rodziny Gocyła i  Skwarko oraz + Eugeniusza w 20 rocz. śmierci Dariusza w 10 rocz. śmierci Władysławę Franciszka Merta, Annę Edmunda Jana Tadeusza Machura, Mariannę Jana Guc i zmarłych dziadków

od 19 do 25.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 19.02 17.00: + Honoratę Machura – od wnuka Rafała + Karolinę Machura – od Stanisława i Barbary Grabowskich z dziećmi + Jacka Machurę – od Joanny i Karola Siewierskich z rodziną + Wandę Szatan – od Haliny i Juliana Szatan z rodziną + Halinę Pogoda – od...

od 12 do do 18.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 12.02 17.00: + Stanisława Łukasika w 6 rocz. śmierci, Stefanię Wincentego Knafel, Mariannę Antoniego Łukasik, Lucjana Merta, Helenę Stanisława Merta, Lucjana Myrta – od żony Krystyny Łukasik, od córki Beaty Radosz z mężem i od syna Dariusza z żoną i...

od 05 do 11.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 05.02 – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY 17.00: + Jacka Machurę – od cioci Henryki Machura z rodziną + Natalię Bereza – od Mirosławy i Antoniego Matyja z Potaszni + Alicję Woźniczka – od Jolanty Pawełczyk i Justyny Pacuła z rodziną + Wandę Szatan – od rodziny...

od 29.02 do 04.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 29.01 17.00: + Czesława Ostaszewskiego – od żony Barbary + Ewę Merta – od Marii Machura + Honoratę Machura – od wnuczki Agnieszki z mężem i córką + Karolinę Machura – od Edyty Zbigniewa Dworak z dziećmi + Jacka Machurę – od Iwony Musik z rodziną i Wandy...

od 22 do 28.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 22.01 7.00: + zmarłych dziadków Marię i Stefana Myrtów, Stanisławę i Mariana Mamczyńskich, Honoratę i Stefana Jagodów, Martę i Arnolda Bronclów WTOREK – 23.01 7.00: + zmarłych kapłanów z Diecezji Sosnowieckiej w roku 2023 ŚRODA – 24.01 – WSPOMNIENIE ŚW....

od 15 do 21.01.2024

Poniedziałek15.01700+ Honoratę Machura (zbiorowa) – od chrześniaka Andrzeja Będkowskiego, od Edyty i Rado-sława Nowak z córką, od Anny Góra z synem, od Elżbiety i Jerzego Bijak z rodziną, od Renaty Dziuba z rodziną, Barbary Męntel z rodziną, od rodziny Leszczyńskich ,...

od 08 do 14.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 08.01 7.00: + Janinę Syrek (zbiorowa) – od Heleny Nowak z ul. Niweckiej, od Kazimiery Szczypa z rodziną, od sąsiadki Jadwigi Duda z córką, synową i synami, od Ilony i Grzegorza Nowak z Winowna, od Marii i Stanisława Paskudzkich, od Ewy i Henryka Nowak,...

od 01 do 07.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 01.01.2024 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 9.00: + Jana Szymańskiego, Stanisława Helenę Myrtów, Zofię Terlecką, Jana Antoninę Szymańskich, Władysława Henrykę Patyk 11.00: Dziękczynna za miniony rok z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dar wiary w...

od 25 do 31.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 25.12 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 24.00: ZA PARAFIAN 9.00: + Jana Szymańskiego 11.00: +  Wandę Szatan, Weronikę Władysława Porębskich, Otolię Ludwika Szatan, Marię Antoniego Małotów, Irenę Henryka Szwedzik, Tadeusza Teresę Korusiewicz,...

od 18 do 24.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 18.12 18.00: + Antoniego Zach – od koleżanek i kolegów córki z Urzędu Miasta i Gminy Siewierz WTOREK – 19.12 17.00: + Dariusza Kurzaka – od Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach ŚRODA – 20.12 17.00: + Honoratę Machura – od syna Krzysztofa z żoną +...