od 15 do 21.01.2024

sty 13, 2024 | Intencje mszalne

Poniedziałek15.01
700+ Honoratę Machura (zbiorowa) – od chrześniaka Andrzeja Będkowskiego, od Edyty i Rado-sława Nowak z córką, od Anny Góra z synem, od Elżbiety i Jerzego Bijak z rodziną, od Renaty Dziuba z rodziną, Barbary Męntel z rodziną, od rodziny Leszczyńskich , od Danuty Myta z Zarzecza, od Zbigniewa i Renaty Kaim, od Grzegorza Machura z rodziną, od Jadwigi i Włodzimierza Gorczyców, od Wiesławy Michała Pawła Kłósek z rodziną, od kto Grażyny Machura z Martyną, od Paulina i Damiana Kowalczyk, od Danuty i Henry-ka Kowalczyk, od Justyny i Artura Kozłowskich synem z Poręby, od Angeliki i Sebastiana Bogackich z Poręby, od rodziny Nowaków z Kuźnicy Sulikowskiej, od Anny i Jacka Smolarskich ich z rodziną, od Kazimiery Kowalczyk, od Grażyny i Wiesława Mikołajczyk z rodziną, od Wiesława Szczypy z rodziną z Niweczki, od Michała Machury, od Wiesławy Machura z rodziną, od Anny i Ireneusza Machura z rodziną
Wtorek16.01
700+ Natalię Bereza (zbiorowa) – od Jarosława Graj z żoną, od Dariusza Graj z rodziną, od Eweliny Graj – Borowik z synem, od Beaty i Ireneusza Borówka, od Doroty Urban z córką Laurką, od Barbary Szymczyk, od Martyny Świeboda z mężem i dziećmi, od Grażyny Myrta z córką z Potaszni, od Stanisława i Haliny Chrapka z Brudzowic, od ko-leżanki Kariny Sornik z rodziny, od koleżanek i kolegów z klasy ze Szkoły Podstawowej w Żelisławicach, od Szopów z rodziną z Siewierza, od kolegi Konrada Walo z rodzicami
Środa17.01 – WSPOMNIENIE  ŚW. ANTONIEGO
700+ Alicję Woźniczka  (zbiorowa) – od Stanisława Frączek, od Wiesławy i Antoniego Konieczniak ze Smudzówki, od Beaty Góra z rodziną, od Marioli i Adama Konieczniak z rodziną, od Kazimiery Będkowskiej z rodziną, od Mieczysławy Merty, od Joanny Zasadzień  z synem, od Jarosława Merty z rodziną, od Danieli i Tadeusza Papierniak, od Wandy Lechwackiej, od Renisławy Sułkowskiej z córką, od Jolanty i Andrzeja Gębków z rodziną, od Anny i Wacława Sierka z rodziną, od Marcina Siwczyka z rodziną, od Grażyny Kołodziejczyk z rodziną, od Aleksandra Myrta, od Heleny i Stanisława Machura, od Bogumiły i Czesława Gajos, od Alicji Karcz, od Mirosława Zenderowskiego z rodziną, od Bogusławy i Władysława Tolala z rodz., od sąsiadów Iwony i Krzysztofa Nowaków, od są-siadów Liliany i Krystiana Nowaków z dziećmi
Czwartek18.01
700+ Elżbiety Zenderowskiej (zbiorowa) – od sąsiadów Nowaków ze Słowika, od Kazimiery Będkowskiej ze Słowika, od koleżanki Bożeny Krzykawskiej z mężem, od Agaty Krus z córką Sylwią, od Marka Bogusławskiego, od Sylwii Bogusławskiej z rodziną, od Adriana  Bogusławskiego z rodziną, od Otylii i Kazimierza Nowaków, od Da-nuty i Jana Szmal z Pińczyc, od Renaty Merta z rodziną, od Wioli i Jacka Machurów z dziećmi, od Małgorzaty Nowak, od Donaty Dworak z Poręby z rodziną, od Elżbiety Kaleta z rodziną, od Rafała i Moniki Machura z synem, od Dariusza Machura z Danutą, od kuzyna Jacka Zemła z rodziną, od Renaty Dorobisz, od Gabriela Nowaka z żoną, od Wiesława i Wiesławy Szczypów z rodziną, od kuzyna Tomasza z rodziną
Piątek19.01 – WSPOMNIENIE  ŚW. JÓZEFA SEBA-STIANA PELCZARA
700+ Stanisławę Machura (zbiorowa) – od Jolanty i Andrzeja Machura, od Urszuli i Grzegorza Jagiełło, od Mirosławy i Macieja Motyl, od Katarzyny i Krzysztofa Rok z dziećmi, od Małgorzaty i Ireneusza Kozak z dziećmi, od Anny Bijak z rodziną z Niwek, od Małgorzaty i Mariana Nowak z rodziną, od sąsiadów Perkowskich, od Jadwigi i Romana Mazur, od Heleny Nowak z ul. Niweckiej, od Dyrekcji i Pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach, od personelu sklepu Lewiatan, od Doroty i Andrzeja Gocyła, od Doroty Machura z ul. Podleśnej, od Dagmary i Pawła Grabowskich z dziećmi, od Jadwigi Machura z rodziną, od Heleny Matan, od koleżanek córki Bożeny, od Halina Matan z ul. Niweckiej, od Lucyna Szkoda z rodziną, od Marii Sierka z rodziną, od Anny Nowak, od Anety Bryła z córką Mają, od Lucyny i Ryszarda Las z rodziną, od Heleny i Zdzisława Janickich z Bytomia
Sobota20.01
700+ Janinę Syrek – od wnuczki Wiktorii z Karolem + Stefana Kłósek – od Firmy Kawon + Lucynę Ptaś – od wnuka Sebastiana z żoną i córką + Dariusza Katryniak – od Kazimiery Machura z rodziną + Stanisława Machurę – od Cezarego Zdzieraka z rodziną
1300Ślub Agaty Buron i Berata Koç
Niedziela14.01- III NIEDZIELA ZWYKŁA, rok B
900+ Genowefę Merta w 13 rocz. śmierci,, Stefana Merta, zmarłych dziadków, zmarłych z rodziny Mertów, Roków, Gocyłów, Śliwów i Maciążków
1100Za Parafian
Chrzest Oliwii Pauliny Kolasa
1600+ Mariana Gocyłę w 16 rocz. śmierci, Władysławę Mariana Krzysztofa Gocyła, Karolinę Machura, Jerzego Dworaka, zmarłych dziadków, Leona Kaptacz. Honoratę Machura

od 19 do 25.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 19.02 17.00: + Honoratę Machura – od wnuka Rafała + Karolinę Machura – od Stanisława i Barbary Grabowskich z dziećmi + Jacka Machurę – od Joanny i Karola Siewierskich z rodziną + Wandę Szatan – od Haliny i Juliana Szatan z rodziną + Halinę Pogoda – od...

od 12 do do 18.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 12.02 17.00: + Stanisława Łukasika w 6 rocz. śmierci, Stefanię Wincentego Knafel, Mariannę Antoniego Łukasik, Lucjana Merta, Helenę Stanisława Merta, Lucjana Myrta – od żony Krystyny Łukasik, od córki Beaty Radosz z mężem i od syna Dariusza z żoną i...

od 05 do 11.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 05.02 – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY 17.00: + Jacka Machurę – od cioci Henryki Machura z rodziną + Natalię Bereza – od Mirosławy i Antoniego Matyja z Potaszni + Alicję Woźniczka – od Jolanty Pawełczyk i Justyny Pacuła z rodziną + Wandę Szatan – od rodziny...

od 29.02 do 04.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 29.01 17.00: + Czesława Ostaszewskiego – od żony Barbary + Ewę Merta – od Marii Machura + Honoratę Machura – od wnuczki Agnieszki z mężem i córką + Karolinę Machura – od Edyty Zbigniewa Dworak z dziećmi + Jacka Machurę – od Iwony Musik z rodziną i Wandy...

od 22 do 28.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 22.01 7.00: + zmarłych dziadków Marię i Stefana Myrtów, Stanisławę i Mariana Mamczyńskich, Honoratę i Stefana Jagodów, Martę i Arnolda Bronclów WTOREK – 23.01 7.00: + zmarłych kapłanów z Diecezji Sosnowieckiej w roku 2023 ŚRODA – 24.01 – WSPOMNIENIE ŚW....

od 08 do 14.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 08.01 7.00: + Janinę Syrek (zbiorowa) – od Heleny Nowak z ul. Niweckiej, od Kazimiery Szczypa z rodziną, od sąsiadki Jadwigi Duda z córką, synową i synami, od Ilony i Grzegorza Nowak z Winowna, od Marii i Stanisława Paskudzkich, od Ewy i Henryka Nowak,...

od 01 do 07.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 01.01.2024 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 9.00: + Jana Szymańskiego, Stanisława Helenę Myrtów, Zofię Terlecką, Jana Antoninę Szymańskich, Władysława Henrykę Patyk 11.00: Dziękczynna za miniony rok z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dar wiary w...

od 25 do 31.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 25.12 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 24.00: ZA PARAFIAN 9.00: + Jana Szymańskiego 11.00: +  Wandę Szatan, Weronikę Władysława Porębskich, Otolię Ludwika Szatan, Marię Antoniego Małotów, Irenę Henryka Szwedzik, Tadeusza Teresę Korusiewicz,...

od 18 do 24.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 18.12 18.00: + Antoniego Zach – od koleżanek i kolegów córki z Urzędu Miasta i Gminy Siewierz WTOREK – 19.12 17.00: + Dariusza Kurzaka – od Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach ŚRODA – 20.12 17.00: + Honoratę Machura – od syna Krzysztofa z żoną +...

od 11.12 do 17.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 11.12 17.00: + Lucynę Ptaś – od córki Joanny z mężem Stanisławem + Stanisławę Balińską – od Bożeny Matan z rodziną + Janinę Syrek – od córki Anny z mężem Wiesławem i Miłoszkiem + Jana Matana – od chrześniaka Mariusza Matan z rodziną + Stanisława Machurę...