od 22 do 28.01.2024

sty 20, 2024 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 22.01

7.00: + zmarłych dziadków Marię i Stefana Myrtów, Stanisławę i Mariana Mamczyńskich, Honoratę i Stefana Jagodów, Martę i Arnolda Bronclów

WTOREK – 23.01

7.00: + zmarłych kapłanów z Diecezji Sosnowieckiej w roku 2023

ŚRODA – 24.01 – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

7.00: + Janinę Syrek (zbiorowa) – od Doroty i Zbyszka Syrek z Myszkowa, od Anny Kieras z rodziną z Brudzowic, od Henryki Szybis z Dziewek, od Wiesławy Bochenek z rodziną, od Heleny i Stanisława Machura, od Elżbiety i Janusza Mazurkiewicz, od Iwony i Roberta Kacperskich z rodziną, od Barbary i Mariana Nowaków z Leśniaków z rodziną, od Teresy i Ireneusza Masłyka z rodziną, od Teresy Małota z rodziną, od Roksany i Patryka Swarlik i Beaty Machura, od Haliny i Mariana Nowak z rodziną, od Janiny i Macieja Duda, od Jadwigi Machura z rodziną, od Marii Bajan, od Pauliny i Damiana Kowalczyk z dziećmi, od Magdalena i Marcina Bajan z dziećmi, od Moniki i Grzegorza Bijak, od Roksany i Mariusza Nowak, od Małgorzaty i Jana Syrek z rodziną, od Jadwigi i Wacława Piechowskich, od Danuty i Mirosława Lebiockich z rodziną, od Jolanty i Andrzeja Gębków z rodziną, od Danuty i Kazimierza Machura, od Józefy Blachlińskiej z rodziną, od Kuzynki Bańskiej z rodziną

CZWARTEK – 25.01 – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

7.00: + Lucynę Ptaś (zbiorowa) – od Małgorzaty Gocyła ze Słowika, od Marioli i Pawła Czarneckich z córką ze Słowika, od Sławomira i Ilony Gocyła z córkami ze Słowika, od Mieczysławy Merta, od Joanny Zasadzień z synem , od Jarosława Merta z rodziną, od Ireny i Jana Bijak, od Mirosława Zenderowskiego z rodziną, od Wiesławy i Antoniego Merta z rodziną, od Sylwii i Rafała Gruszka z córkami, od Anny i Krzysztofa Wrona z córkami, od Jolanty i Krzysztofa Las z rodziną, od Jolanty i Andrzeja Gębka, od Renisławy Sułkowskiej z córką, od Alicji i Józefa Noczyńskich z Pińczyc, od Moniki i Krzysztofa Paszta z córką, od Krystyny Fornalczyk, od sąsiadów Zimońskich, od Bożeny Machura z rodziną, od Teresy Koźlak z rodziną

PIĄTEK – 26.01 – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA

7.00: + Honoratę Machura (zbiorowa) – od Grażyny i Józefa Ostaszewskich z Nowej Wioski, od Stanisławy Łabuś z Będzina, od Zofii Machura z Pińczyc, od Bernadetty i Grzegorza Duda, od Marii i Krzysztofa Piekarczyk, od Anety Bryła z córką Mają, od Sabiny Modzelewskiej z rodziną, od Małgorzaty i Antoniego Góra z rodziną, od Honoraty Czekaj z rodziną, od Krystyny Machura z córką, od Ewy i Henryka Nowak i Janiny Woś, od Marii i Jerzego Gocyła z rodziną, od Ewy Stasikowskiej z mężem z Cynkowa, od Danuty Merta i Adam Guc, od Mieczysława Machura z rodziną z Winowna, od Doroty i Sebastiana Falczyńskich z rodziną z Winowna, od Andrzeja i Krystyny Machura z Dziewek, od Jolanty i Daniela Gancarz z Dąbia, od Małgorzaty i Marcina z rodziną z Dziewek, od Anny i Marka Kaniowskich z rodziną z Wojkowic Kościelnych, od Łukasza i Anny Machura z rodziną z Wojkowic Kościelnych, od Zofii i Marka Małota z rodziną, od Marianny Merta z Podżarza, od Anny i Józefa Machurów, od Jerzego Mantykiewicz

SOBOTA – 27.01

7.00: + Mieczysława Machurę – od Tadeusza Tworka z Poręby z rodziną

+ Dariusza Machurę – od szwagierki Iwony Łukasik

+ Henryka Gnacika – od Andrzeja Bijaka z rodziną

+ Jana Matana – od sąsiadów Gajdziaków i Kruków

+ Stanisława Myrtę – od Krzysztofa i Małgorzaty Sapota

NIEDZIELA – 28.01- IV NIEDZIELA ZWYKŁA, rok B

9.00: + Lucjana Nowaka w 2 rocz. śmierci, Stanisława Piotra Elżbietę Jana Bronisława Nowaków, Piotra Stawickiego, Henryka Ziółkowskiego – od żony z rodziną oraz + rez. P. Teresy Góra

11.00: Za Parafian oraz o zdrowie, Boże błog i dary Duch Świętego na progu dorosłego życia dla Kamila Gil w 18 rocz. urodzin

16.00: + Leszka Gocyłę, Stanisławę Jana Krzykawskich, Martę Edmunda Gocyła, Jana Krzykawskiego, Teresę Adama Pachowicz, Zygmunta Gocyła, Janusza Połeć i zmarłych dziadków oraz + Genowefę Władysława Rudków, Stefana Franciszka Władysławę Mertów, Józefa Aleksandra Tworków

od 19 do 25.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 19.02 17.00: + Honoratę Machura – od wnuka Rafała + Karolinę Machura – od Stanisława i Barbary Grabowskich z dziećmi + Jacka Machurę – od Joanny i Karola Siewierskich z rodziną + Wandę Szatan – od Haliny i Juliana Szatan z rodziną + Halinę Pogoda – od...

od 12 do do 18.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 12.02 17.00: + Stanisława Łukasika w 6 rocz. śmierci, Stefanię Wincentego Knafel, Mariannę Antoniego Łukasik, Lucjana Merta, Helenę Stanisława Merta, Lucjana Myrta – od żony Krystyny Łukasik, od córki Beaty Radosz z mężem i od syna Dariusza z żoną i...

od 05 do 11.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 05.02 – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY 17.00: + Jacka Machurę – od cioci Henryki Machura z rodziną + Natalię Bereza – od Mirosławy i Antoniego Matyja z Potaszni + Alicję Woźniczka – od Jolanty Pawełczyk i Justyny Pacuła z rodziną + Wandę Szatan – od rodziny...

od 29.02 do 04.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 29.01 17.00: + Czesława Ostaszewskiego – od żony Barbary + Ewę Merta – od Marii Machura + Honoratę Machura – od wnuczki Agnieszki z mężem i córką + Karolinę Machura – od Edyty Zbigniewa Dworak z dziećmi + Jacka Machurę – od Iwony Musik z rodziną i Wandy...

od 15 do 21.01.2024

Poniedziałek15.01700+ Honoratę Machura (zbiorowa) – od chrześniaka Andrzeja Będkowskiego, od Edyty i Rado-sława Nowak z córką, od Anny Góra z synem, od Elżbiety i Jerzego Bijak z rodziną, od Renaty Dziuba z rodziną, Barbary Męntel z rodziną, od rodziny Leszczyńskich ,...

od 08 do 14.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 08.01 7.00: + Janinę Syrek (zbiorowa) – od Heleny Nowak z ul. Niweckiej, od Kazimiery Szczypa z rodziną, od sąsiadki Jadwigi Duda z córką, synową i synami, od Ilony i Grzegorza Nowak z Winowna, od Marii i Stanisława Paskudzkich, od Ewy i Henryka Nowak,...

od 01 do 07.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 01.01.2024 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 9.00: + Jana Szymańskiego, Stanisława Helenę Myrtów, Zofię Terlecką, Jana Antoninę Szymańskich, Władysława Henrykę Patyk 11.00: Dziękczynna za miniony rok z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dar wiary w...

od 25 do 31.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 25.12 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 24.00: ZA PARAFIAN 9.00: + Jana Szymańskiego 11.00: +  Wandę Szatan, Weronikę Władysława Porębskich, Otolię Ludwika Szatan, Marię Antoniego Małotów, Irenę Henryka Szwedzik, Tadeusza Teresę Korusiewicz,...

od 18 do 24.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 18.12 18.00: + Antoniego Zach – od koleżanek i kolegów córki z Urzędu Miasta i Gminy Siewierz WTOREK – 19.12 17.00: + Dariusza Kurzaka – od Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach ŚRODA – 20.12 17.00: + Honoratę Machura – od syna Krzysztofa z żoną +...

od 11.12 do 17.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 11.12 17.00: + Lucynę Ptaś – od córki Joanny z mężem Stanisławem + Stanisławę Balińską – od Bożeny Matan z rodziną + Janinę Syrek – od córki Anny z mężem Wiesławem i Miłoszkiem + Jana Matana – od chrześniaka Mariusza Matan z rodziną + Stanisława Machurę...