od 13 do 19.02.2023

lut 11, 2023 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 13.02

17.00: + Stanisława Łukasik w 5 rocz. śmierci, Stefanię Wincentego Knafel, Władysława Myrta, Mariannę Antoniego Łukasik, Lucjana Merta, Helenę Stanisława Lucjana Myrta – od żony Krystyny Łukasik, od córki Beaty Radosz z mężem i od syna Dariusza Łukasik z żoną i dziećmi

WTOREK – 14.02 – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO

7.00: +Annę Machura (zbiorowa) – od Beaty i Tadeusza Dyszy, od Edyty i Radosława Nowak z córką, od Krystyny Sierka z rodziną, od Marii Gocyła z rodziną, od Teresy Gocyła z rodziną, od Zofii Gocyła z rodziną, od Anny i Wacława Sierka z rodziną, od Danuty i Leszka Będkowskich z rodziną, od Danuty Merta z rodziną, od sąsiadki Stankiewicz z rodziną, od sąsiadki Anny Góra z rodziną, od Elżbiety i Jerzego Bijak, od Bogumiły i Czesława Gajos, od Alicji Karcz, od Danuty Nowak z rodziną, od Janiny i Lucjana Nowak z rodziną, od Wiesławy Kłósek z rodziną, od Bogusławy i Tomasza Zimońskich, od Beaty Zimońskiej z synem, od Janiny i Stanisława Fornalczyk, od Stanisławy i Jana Kaim, od Jolanty Pawełczyk, od Wiesławy i Antoniego Konieczniak ze Smudzówki, od Zofii i Antoniego Lebiockich, od Jadwigi Machura z rodziną, od Anny Machura z rodziną

ŚRODA – 15.02

17.00: + Karolinę Machura – od Janiny i Ryszarda Gocyła

+ Zofię Machura  – od sąsiadów Urszuli i Janusza Szulińskich

+ Stanisława Machurę – od Mirosławy i Macieja Motyl z rodziną

+ Marcina Masłykę – od Bogusławy i Zdzisława Banik

+ Annę Nowak – od Lidii Rak z rodziną z Górnego Lasu

CZWARTEK – 16.02

7.00: + Aleksandra Sarnika (zbiorowa) – od Teresy Zenderowskiej z rodziną, od Jadwigi i Andrzeja Rudy z rodziną, od Agnieszki i Łukasza Rudy z dziećmi, od Magdaleny i Dariusza Katolik z dziećmi, od Anety i Janka Sornik z rodziną, od Anny i Michała Świącik, od Marka Sarnika z córką Kasią, od Krzysztofa Bajdały z rodziną, od swatów Katarzyny i Ryszarda Kolacha, od Seweryna Sus z rodziną, od rodziny Machelskich, od Tomasza Krawczyka z rodziną, od Stanisławy Krawczyk z córką, od Stanisławy i Tadeusza Myrta z rodziną, od sklepu w Leśniakach, od Cześka Ostaszewskiego z rodziną, od Teresy Pukocz z rodziną, od Stasi Piwowarczyk z rodziną, od Otylii i Kazimierza Nowaków, od Rafała i Moniki Machura z synem, od Dariusza Machury z Danutą, od kolegi Józefa Machury z rodziną

PIĄTEK – 17.02 – III ŻELISŁAWICKI WIECZÓR UWIELBIENIA

18.00: + Stefana Kłósek – od synowej Wiesławy z synami Pawłem i Michałem z rodzinami

+ Helenę Kłósek  – od syna Jerzego z żoną Małgorzatą i synami Karolem i Bartoszem

+ Stefana Graj – od wnuczki Eweliny z synem Mateuszem

+ Wandę Szatan – od wnuczki Justyny z mężem Pawłem

+ Stanisława Łabuś – od Kazimiery Szczypa, Alicji i Stanisława Bieniek z rodziną

SOBOTA – 18.02

7.00: + Zofię Furtacz – od kuzyna Andrzeja Machury z rodziną

+ Mateusza Mantykiewicz – od Grażyny i Józefa Ostaszewskich z Nowej Wioski

+ Stanisława Myrtę – od kuzyna Stanisława z żoną

+ Ewę Merta – od wnuczka Mateusza z żoną Kasią i synami

+ Jacka Machurę – od Anny i Michała Kubaszewskich z rodziną

NIEDZIELA – 19.02 – VII NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A

9.00: + Zofię Eugeniusza Machurów, Tadeusza Machurę, Jana Walerię Machurów, Stefana Marię Mertów, Barbarę Mamczyńską, Jana Skorek, Wandę Gustawa Jurczyk

11.00: Za Parafian16.00: + Jana Walerię Skorek, Marię Stefana Mertów, Barbarę Mamczyńską, Zofię Eugeniusza Machurów, Wandę Gustawa Jurczyk

od 19 do 25.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 19.02 17.00: + Honoratę Machura – od wnuka Rafała + Karolinę Machura – od Stanisława i Barbary Grabowskich z dziećmi + Jacka Machurę – od Joanny i Karola Siewierskich z rodziną + Wandę Szatan – od Haliny i Juliana Szatan z rodziną + Halinę Pogoda – od...

od 12 do do 18.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 12.02 17.00: + Stanisława Łukasika w 6 rocz. śmierci, Stefanię Wincentego Knafel, Mariannę Antoniego Łukasik, Lucjana Merta, Helenę Stanisława Merta, Lucjana Myrta – od żony Krystyny Łukasik, od córki Beaty Radosz z mężem i od syna Dariusza z żoną i...

od 05 do 11.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 05.02 – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY 17.00: + Jacka Machurę – od cioci Henryki Machura z rodziną + Natalię Bereza – od Mirosławy i Antoniego Matyja z Potaszni + Alicję Woźniczka – od Jolanty Pawełczyk i Justyny Pacuła z rodziną + Wandę Szatan – od rodziny...

od 29.02 do 04.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 29.01 17.00: + Czesława Ostaszewskiego – od żony Barbary + Ewę Merta – od Marii Machura + Honoratę Machura – od wnuczki Agnieszki z mężem i córką + Karolinę Machura – od Edyty Zbigniewa Dworak z dziećmi + Jacka Machurę – od Iwony Musik z rodziną i Wandy...

od 22 do 28.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 22.01 7.00: + zmarłych dziadków Marię i Stefana Myrtów, Stanisławę i Mariana Mamczyńskich, Honoratę i Stefana Jagodów, Martę i Arnolda Bronclów WTOREK – 23.01 7.00: + zmarłych kapłanów z Diecezji Sosnowieckiej w roku 2023 ŚRODA – 24.01 – WSPOMNIENIE ŚW....

od 15 do 21.01.2024

Poniedziałek15.01700+ Honoratę Machura (zbiorowa) – od chrześniaka Andrzeja Będkowskiego, od Edyty i Rado-sława Nowak z córką, od Anny Góra z synem, od Elżbiety i Jerzego Bijak z rodziną, od Renaty Dziuba z rodziną, Barbary Męntel z rodziną, od rodziny Leszczyńskich ,...

od 08 do 14.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 08.01 7.00: + Janinę Syrek (zbiorowa) – od Heleny Nowak z ul. Niweckiej, od Kazimiery Szczypa z rodziną, od sąsiadki Jadwigi Duda z córką, synową i synami, od Ilony i Grzegorza Nowak z Winowna, od Marii i Stanisława Paskudzkich, od Ewy i Henryka Nowak,...

od 01 do 07.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 01.01.2024 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 9.00: + Jana Szymańskiego, Stanisława Helenę Myrtów, Zofię Terlecką, Jana Antoninę Szymańskich, Władysława Henrykę Patyk 11.00: Dziękczynna za miniony rok z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dar wiary w...

od 25 do 31.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 25.12 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 24.00: ZA PARAFIAN 9.00: + Jana Szymańskiego 11.00: +  Wandę Szatan, Weronikę Władysława Porębskich, Otolię Ludwika Szatan, Marię Antoniego Małotów, Irenę Henryka Szwedzik, Tadeusza Teresę Korusiewicz,...

od 18 do 24.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 18.12 18.00: + Antoniego Zach – od koleżanek i kolegów córki z Urzędu Miasta i Gminy Siewierz WTOREK – 19.12 17.00: + Dariusza Kurzaka – od Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach ŚRODA – 20.12 17.00: + Honoratę Machura – od syna Krzysztofa z żoną +...