od 09 do 15.01.2023

sty 7, 2023 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 09.01

7.00: + Karolinę Machura (zbiorowa) – od Teresy Góra, od Wiesławy Machura, od Krystiana Machura, od Danuty Skorek, od Joli i Marka Szczepaniak z rodziną, od Krystyny Machura z córką Lucyną, od Anetę Farnickiej z rodziną, od Anny Farnickiej, od Renaty i Jerzego Farnickich z rodziną, od Stanisławy Błach z córką Bożeną, od Ryszarda Małoty z żoną, od Danuty Merta z rodziną, od Teresy Borówka z Leśniaków, od Renaty Machura, od rodziny Karcz, od Dawida Kowalczyka, od Anety i Marka Rogackich, od Bożeny i Mariana Przybyłowicz, od Joanny i Rafała Pasamonik, od Sylwii i Piotra Szewczyk, od Agnieszki Żurek z synem

WTOREK – 10.01

7.00: + Stanisława Myrtę (zbiorowa) – od rodziny Wylonów z Podżarza, od Ewy Lubas z rodziną, od Kamili i Sławomira Biały, od Mirosława Merty z Mysłowa, od Honoraty Czekaj, od Janiny Gruszka, od Mateusza Rosół z żoną, Agatą, Pauliny Jaksender z mężem Damianem, od Marcina i Moniki Machura, od Katarzyny i Mateusza Stanchły, od Bernadety i Grzegorza Duda, od Krzysztofa Piekarczyka z rodziną Będusza, od Dawida i Agnieszki Góra z dziećmi, od Agnieszki i Marcina Machura z synami, od Bożeny i Mieczysława Machura, od Marii Sierka z córką Jolantą, od Emila i Janiny Bańka, od Jurka Machury, od Piotra i Sławomiry Majcherczyk z córką, od Justyny i Mariusza Broncel z rodziną

ŚRODA – 11.01

7.00: + Zofię Machura (zbiorowa) – od Janiny i Jana Syrek, od Anny Syrek z rodziną, od Beaty i Jacka Syrek z rodziną, od rodziny Popczyków, od Urszuli i Adama Krzykawskich z rodziną, od Grażyny i Stanisława Nowak z Krakowa, od Danuty i Mariusza Merta, od Doroty Merta z rodziną z Dziewek, od Kazimiery Szczypa, od Alicji i Stanisława Bieniek z rodziną, od Elżbiety i Wacława Świeboda, od Anny i Sławomira Świeboda, od Doroty i Tadeusza Machura, od Ilony I Mariusza Machura, od Haliny i Antoniego Gruszka, od Sylwii i Rafała Gruszka z córkami, od sąsiadki Anny Las, od sąsiadki Anny Nowak, Wandy i Marcina Łabuś, od Marii i Jerzego Gocyła

CZWARTEK – 12.01

7.00: + Aleksandra Sarnika (zbiorowa) – od Agaty i Romana Sławek z rodziną, od Krystyny Borówka z rodziną, od Piotra Borówki, od Andrzeja i Krystyny Borówka, od Wandy Karcz z rodziną, od Mirosławy Myrta z rodziną z Siewierza, od kuzyna Alfreda Karcza z rodziną, od Danieli Jakóbczyk z rodziną z Będusza, od Elżbiety Karcz z rodziną z Będusza, od Wandy Bochenek, od rodziny Tokarskich, od rodziny Kaszuba z Zawiercia, od kolegi Mariana Nowak z rodziną, od Kazika Merta z rodziną, od Kazimierza Jaszki, od Zofii i Andrzeja Machura, od Dariusza Myrty z Poręby, od Zdzisława Dworaka, od Władysława Susa z rodziną, Marii i Romana Cyranowskich z córkami, od Jarka Graj z żoną, od Krystyny i Tadeusza Psonka

PIĄTEK – 13.01

7.00: + Annę Machura (zbiorowa) – od prawnuczki Jagody z mężem, od prawnuka Macieja z Olą, od kuzynki Alicji i Wacława Sułkowskich, od kuzynki Mieczysławy i Aleksandra Majewskich, od kuzynki Marii Sakwa, od Zdzisławy Gocyła, od Stefana i Beaty Machura z rodziną, od Honoraty Machura z rodziną, od Agnieszki i Waldemara Rajczyk z córką, od Jadwigi i Włodzimierza Gorczyca, od Marty i Tomasza Hajduk z dziećmi, od Grażyny Rok z rodziną, od Ewy i Krzysztofa Madej, od Agnieszki i Karola Madej z dziećmi, od Kariny i Damiana Noszczyk z synami, od Anny Las, od Katarzyny i Krzysztofa Gil z dziećmi, od Jolanty i Krzysztofa Mainka z dziećmi z Poręby, od Anny Farnickiej, od Heleny Matan

SOBOTA – 14.01

7.00: + Annę Radziwołek – od syna Jerzego z małżonką i swatowej Heleny Merta

+ Damiana Kwiecień – od Marii Pasamonik

+ Annę Grzelak – od Danuty i Roberta Bijak

+ Jacka Machurę – od Grażyny i Andrzeja Wyszyńskich z rodziną

+ Henryka Gnacika – od sąsiadów Madejów i Noszczyków

NIEDZIELA – 15.01.2023 – II NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A

9.00: + Zygmunta Gibałka w 15 rocz. śmierci, Kazimierę Gibałka, zmarłych z rodziny Gibałków i Wach, Bogdana Myrta

11.00: Za Parafian oraz chrzest Laury Angeliny Machura

16.00: + Stanisława Kowalczyk, Emilię Edwarda Kowalczyk, Irenę i Stefana Mikołajczyk, Marię Machura, Marię Piekarczyk oraz + zmarłych z rodziny Kudrów, Górskich, Stępniów, Helenę Kowalczyk

od 06 do12.02.2023

PONIEDZIAŁEK – 06.02 – WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY 17.00: + Mateusza Czarneckiego – od babci Małgorzaty + Lucjana Nowaka -  od Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia + Annę Grzelak – od Asysty św. Antoniego + Kazimierę Sierka – od kuzyna...

od 30.01 do 05.02.2023

PONIEDZIAŁEK – 29.01 7.00: + (zbiorowa) – od + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Rafała Gruszka z żoną i dziećmi, od Izabeli i Krzysztofa Szczypów z synem, od Renaty i Marcina Matyjów synami, od Krystyny Łaszczyca, od Anny i Henryka Wieczorków z rodziną, od ten rodziny...

od 23 do 29.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 23.01 7.00: + Kazimierę Sierka (zbiorowa) – od Małgorzaty Kania z Sebastianem, od Damiana i Urszuli Kania z dziećmi, od Beaty i Jacka Syrek z córką, od Anety i Dariusza Polewiak z córką, od Zenobii Korfel z rodziną, od Krzysztofa Szybisa z Iwoną Piput,...

od 16 do 22.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 16.01 7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Władysławy Rok z Poręby, od Marioli Grabowskiej z rodziną, od Marty i Grzegorza Rok z synem, od Edwarda Dyszy, od Jana, Joli i Andrzeja Dyszy, od Ilony Piekarczyk z rodziną, od Krystyny Machura z córkami, od...

od 02 do 08.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 02.01 – WSPOMNIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU 7.00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Tadeusza Kłósek z rodziną, od Krystyny Kłósek, od Lidii Nowakowskiej z rodziną, od koleżanki Jolanty Machura z rodziną, od rodziny Kazimierskich i...

od 26.12.2022 do 01.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 26.12 – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 9.00: + Jakuba Madej – od rodziców i babci oraz jego dziadków Stanisława Las, Zofię i Józefa Madej 11.00: + Bronisława w 10 rocz. śmierci Wiesławę Machurów, Krzysztofa Bronisławę Jana Machurów oraz + Stanisława Myrtę w 1...

od 19 do 25.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 19.12 7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Anny i Wojciecha Domanowskich, od swatów Joanny i Włodzimierza Żmuda, od Katarzyny i Adama Słabosz, od Bożeny Gocyła, od Agnieszki Połeć z rodziną, od Mieci Krzykawskiej, od Marcina Krzykawskiego z rodziną, od...

od 12 do 18.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 12.12 – II DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 9,00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Anny i Grzegorza Szczepańczyk z rodziny, od Doroty Grzesik, od Bożeny i Marka Rogala, od Bogumiły Machura z rodziną, od Wandy Machura z rodziną, od Leszka i Grażyny Nowak, od...

od 05 do 11.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 05.12 17.00: + Mieczysława Gocyłę w 8 rocz. śmierci, Stanisława Matan, Józefa Elżbietę Gocyłów, zmarłych z rodziny Gocyłów i Matanów WTOREK – 06.12 17.00: + Janusza Grabińskiego – od Dawida z rodziną + Wandę Szatan – od córki Zosi z mężem + Adama Las –...

od 28.11 do 04.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 28.11 17.00: + Wandę Szatan – od męża Czesława + Adama Las – od żony Zofii + Annę Grzelak – od Anny i Henryka Majewskich + Jacka Machurę – od Zbigniewa i Klaudii Wydymus z rodziną + Zofię Machura – od Marcina Krzykawskiego z rodziną WTOREK – 29.11...