od 02 do 08.01.2023

gru 31, 2022 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 02.01 – WSPOMNIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU

7.00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Tadeusza Kłósek z rodziną, od Krystyny Kłósek, od Lidii Nowakowskiej z rodziną, od koleżanki Jolanty Machura z rodziną, od rodziny Kazimierskich i Sojków z Krusina, od rodziny Musialików z Krusina, od kuzynki Adamiec z Kielc, od Krzysztofa Musialika z Brudzowic z rodziną, od rodziny Wesołek z Sosnowca, od Janiny Merta z rodziną, od Grażyny z Toporowic z rodziną, od kuzynki Wiesławy Jastrząb z rodziną, od Danuty Skorek, od Joli Szczepaniak z rodziną, od Ireny i Jana Bijaków, od Haliny Matan, od Żywego Różańca, od Włodzimierza i Jadwigi Merta, od Lucyny i Włodka Myrty, od Beaty Zimońskiej z Fabianem, od Anny Kowalczyk, od Krystyny Fornalczyk, od Ewy i Ryszarda Chrapków, od Bogumiły i Czesława Gajos, od Alicja Kara, od Anny i Grzegorza Kłósek, od Doroty i Andrzeja Staszek z rodziną, od sąsiadów Iwony i Jarosława Broncel

WTOREK – 03.01

7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Celiny Matan z rodziną z Pińczyc, od Anny Grzelak, od Doroty i Andrzeja Staszek z rodziny, od Doroty i Mariana Janasz, od Anieli i Henryka Płaczkowskich z Będusza, od Iwony i Jana Bułhak z Będusza, od Agaty i Jacka Karcz, od Marii Machura, od Honoraty Nastula, od Katarzyny i Jarosława Machura z Niwek, od Anny Śliwa z Niwek, od Barbary i Lucjana Płaczkowskich, od Mariusza Rabsztyn z rodziną, od Zofii i Andrzeja Machura z Leśniaków, od Zdzisławy i Wiesława Kocot, od Beaty Nowak z synem, od Bożeny Małota z mamą, od Ireny Płaczkowskiej, od Joanny i Adama Skwara z dziećmi z Poręby, od Krystyny Popczyk, od Moniki i Rafała Noczyńskich z dziećmi, od cioci Wiesławy Ptaś, od kuzynki Urszuli i Andrzeja Klama, od Tomasza i Małgorzaty Klama z Boguchwałowic, od Rafała i Agnieszki Klama

ŚRODA – 04.01

7.00: + Marię Mantykiewicz (zbiorowa) – od Grażyny i Stanisława Uchnast z rodziną, od Marka Małota z rodziną, od Jadwigi Gocyła, od Marii Kieras, od Moniki Kieras, od Honoraty Czekaj, od Ireny i Jana Bijaków, od Tomasza i Marty Mantykiewicz, od Mateusza Mantykiewicz, od Jadwigi Góra z dziećmi oraz

+ Mateusza Mantykiewicz (zbiorowa) – od rodziny Rajczyków, od Honoraty Machura, od Krzysztofa Machura z żoną, od Stanisławy Łabuś z Będzina, od Bogumiły Gruszka z mężem z Siewierza, od Łukasza Machury z córkami, od Beaty i Tadeusza Dyszy, od Edyty i Radosława Nowak z córką, od Elżbiety Watoła i rodziny Gawlik z Wojkowic, od Ilony i Ryszarda Rumowskich z Góry Siewierskiej, od Haliny i Józefa Kotuła z Góry Siewierskiej. od Anety Szczęsnej z rodziną z Pińczyc, od Alicji Dotkuś z rodziną z Wylogów, od kuzynki Kasi z mężem i córkami z Sosnowca, od kuzyna Mariusza z Sosnowca, od Anny i Mariana Piekarczyk z rodziną, od Zofii i Andrzeja Piekarskich z Koziegłów, od Teresy i Mirosława Stanowskich z Koziegłów, od Urszuli Feresz z Koziegłów, od Marty z mężem i dziećmi, od Ronalda z żoną i dziećmi, od rodziny Wójcików z Adamowic dawnych sąsiadów, od Ewy i Radosława Będkowskich, od Magdy i Marcina Bajan z córką, od Leokadii Merta

CZWARTEK – 05.01

7.00: + Krystynę Nowak (zbiorowa) – od Żanety i Dariusza Małota z rodziną, od Zofii Małota, od Doroty i Leszka Kalarus, od Szymona Gocyła z rodziną, od Marioli Janasz z rodziną, od Krystyny Łukasik z rodziną, od Anny Krempeć z rodziną, od Elżbiety Proskornickiej z synem, od Moniki i Łukasza Gocyła, od Henryki i Krzysztofa Wiktorowicz z rodziną, od Alicji i Zygmunta Machura z Czekanki, od Marii i Jerzego Gocyła z rodziną, od Zofii Gocyła z Poręby z rodziną, od Edwarda i Jerzego z rodziną, od Teresy i Ireneusza Masłyka z rodziną, od Anety i Mirosława Paluch z córkami, od Mirosławy i Macieja Motyl z rodziną, od Barbary i Andrzeja Motyl z rodziną, od Zofii i Andrzeja Machura z Leśniaków z rodziną, od Heleny i Sławomira Kieras z rodziną, od Anny Machura z rodziną, Haliny i Wacława Pasamonik, od Honoraty Machura, od Bogusi i Ryszarda Gruszka, od swatów Ruchlewiczów, od Magdaleny i Łukasza Ruchlewiczów oraz Krystyny Rzepeckiej, od Anny i Wacława Sierka z rodziną, od Janiny Karkowskiej z rodziną z Pińczyc

PIĄTEK – 06.01 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

9.00: +  Wandę Szatan, Weronikę Władysława Porębskich, Otolię Ludwika Szatan, Marię Antoniego Małotów, Irenę Henryka Szwedzik, Tadeusza Teresę Korusiewicz, Teofila Kowalczyka, Mariolę Wójcik i zmarłych z rodziny

11.00: + Genowefę Stefana Mertów, Lucynę Eugeniusza Gocyłów, Kazimierza Paszta, zmarłych dziadków

16.00: + Janinę Wiesława Sułkowskich, dziadków Sułkowskich i Szatanów

SOBOTA – 07.01

7.00: + Marcina Masłykę – od Aleksandry i Mateusza Cupiałów z synami

+ Annę Nowak – od Marty Banik-Zenderowskiej z mężem i dziećmi

+ Lucjana Nowaka – od Elżbiety i Jana Machura z rodziną

+ Kazimierę Sierka – od sąsiadów Raków z rodzinami

+ Adama Las – od syna Ireneusza z żoną Justyną i córką Arianą

NIEDZIELA – 08.01.2023 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, rok A

9.00: + Wiesławę Stefana Świebodów, Mariannę Walerię Snochów, Czesławę Majcherczyk, Włodzimierza Mazur, Antoniego Tomasza Czaplów

11.00: Za Parafian

16.00: 1) + Dariusza Syrka w 19 rocz. śmierci, Stefanię Józefa Franciszka Syrek, Jadwigę Kazimierza Barasińskich, zmarłych braci i zmarłych z rodziny

2) + Danutę w 8 rocz. śmierci i Wiesława w 7 rocz. śmierci Czekajów, Genowefę w 10 rocz. śmierci i Juliana Nowaków, Czesławę Walentego Drabek, zmarłych z rodziny Nowaków, Mazurów, Czekajów i Drabków

od 06 do12.02.2023

PONIEDZIAŁEK – 06.02 – WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY 17.00: + Mateusza Czarneckiego – od babci Małgorzaty + Lucjana Nowaka -  od Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia + Annę Grzelak – od Asysty św. Antoniego + Kazimierę Sierka – od kuzyna...

od 30.01 do 05.02.2023

PONIEDZIAŁEK – 29.01 7.00: + (zbiorowa) – od + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Rafała Gruszka z żoną i dziećmi, od Izabeli i Krzysztofa Szczypów z synem, od Renaty i Marcina Matyjów synami, od Krystyny Łaszczyca, od Anny i Henryka Wieczorków z rodziną, od ten rodziny...

od 23 do 29.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 23.01 7.00: + Kazimierę Sierka (zbiorowa) – od Małgorzaty Kania z Sebastianem, od Damiana i Urszuli Kania z dziećmi, od Beaty i Jacka Syrek z córką, od Anety i Dariusza Polewiak z córką, od Zenobii Korfel z rodziną, od Krzysztofa Szybisa z Iwoną Piput,...

od 16 do 22.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 16.01 7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Władysławy Rok z Poręby, od Marioli Grabowskiej z rodziną, od Marty i Grzegorza Rok z synem, od Edwarda Dyszy, od Jana, Joli i Andrzeja Dyszy, od Ilony Piekarczyk z rodziną, od Krystyny Machura z córkami, od...

od 09 do 15.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 09.01 7.00: + Karolinę Machura (zbiorowa) – od Teresy Góra, od Wiesławy Machura, od Krystiana Machura, od Danuty Skorek, od Joli i Marka Szczepaniak z rodziną, od Krystyny Machura z córką Lucyną, od Anetę Farnickiej z rodziną, od Anny Farnickiej, od...

od 26.12.2022 do 01.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 26.12 – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 9.00: + Jakuba Madej – od rodziców i babci oraz jego dziadków Stanisława Las, Zofię i Józefa Madej 11.00: + Bronisława w 10 rocz. śmierci Wiesławę Machurów, Krzysztofa Bronisławę Jana Machurów oraz + Stanisława Myrtę w 1...

od 19 do 25.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 19.12 7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Anny i Wojciecha Domanowskich, od swatów Joanny i Włodzimierza Żmuda, od Katarzyny i Adama Słabosz, od Bożeny Gocyła, od Agnieszki Połeć z rodziną, od Mieci Krzykawskiej, od Marcina Krzykawskiego z rodziną, od...

od 12 do 18.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 12.12 – II DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 9,00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Anny i Grzegorza Szczepańczyk z rodziny, od Doroty Grzesik, od Bożeny i Marka Rogala, od Bogumiły Machura z rodziną, od Wandy Machura z rodziną, od Leszka i Grażyny Nowak, od...

od 05 do 11.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 05.12 17.00: + Mieczysława Gocyłę w 8 rocz. śmierci, Stanisława Matan, Józefa Elżbietę Gocyłów, zmarłych z rodziny Gocyłów i Matanów WTOREK – 06.12 17.00: + Janusza Grabińskiego – od Dawida z rodziną + Wandę Szatan – od córki Zosi z mężem + Adama Las –...

od 28.11 do 04.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 28.11 17.00: + Wandę Szatan – od męża Czesława + Adama Las – od żony Zofii + Annę Grzelak – od Anny i Henryka Majewskich + Jacka Machurę – od Zbigniewa i Klaudii Wydymus z rodziną + Zofię Machura – od Marcina Krzykawskiego z rodziną WTOREK – 29.11...