od 02 do 08.01.2023

gru 31, 2022 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 02.01 – WSPOMNIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU

7.00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Tadeusza Kłósek z rodziną, od Krystyny Kłósek, od Lidii Nowakowskiej z rodziną, od koleżanki Jolanty Machura z rodziną, od rodziny Kazimierskich i Sojków z Krusina, od rodziny Musialików z Krusina, od kuzynki Adamiec z Kielc, od Krzysztofa Musialika z Brudzowic z rodziną, od rodziny Wesołek z Sosnowca, od Janiny Merta z rodziną, od Grażyny z Toporowic z rodziną, od kuzynki Wiesławy Jastrząb z rodziną, od Danuty Skorek, od Joli Szczepaniak z rodziną, od Ireny i Jana Bijaków, od Haliny Matan, od Żywego Różańca, od Włodzimierza i Jadwigi Merta, od Lucyny i Włodka Myrty, od Beaty Zimońskiej z Fabianem, od Anny Kowalczyk, od Krystyny Fornalczyk, od Ewy i Ryszarda Chrapków, od Bogumiły i Czesława Gajos, od Alicja Kara, od Anny i Grzegorza Kłósek, od Doroty i Andrzeja Staszek z rodziną, od sąsiadów Iwony i Jarosława Broncel

WTOREK – 03.01

7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Celiny Matan z rodziną z Pińczyc, od Anny Grzelak, od Doroty i Andrzeja Staszek z rodziny, od Doroty i Mariana Janasz, od Anieli i Henryka Płaczkowskich z Będusza, od Iwony i Jana Bułhak z Będusza, od Agaty i Jacka Karcz, od Marii Machura, od Honoraty Nastula, od Katarzyny i Jarosława Machura z Niwek, od Anny Śliwa z Niwek, od Barbary i Lucjana Płaczkowskich, od Mariusza Rabsztyn z rodziną, od Zofii i Andrzeja Machura z Leśniaków, od Zdzisławy i Wiesława Kocot, od Beaty Nowak z synem, od Bożeny Małota z mamą, od Ireny Płaczkowskiej, od Joanny i Adama Skwara z dziećmi z Poręby, od Krystyny Popczyk, od Moniki i Rafała Noczyńskich z dziećmi, od cioci Wiesławy Ptaś, od kuzynki Urszuli i Andrzeja Klama, od Tomasza i Małgorzaty Klama z Boguchwałowic, od Rafała i Agnieszki Klama

ŚRODA – 04.01

7.00: + Marię Mantykiewicz (zbiorowa) – od Grażyny i Stanisława Uchnast z rodziną, od Marka Małota z rodziną, od Jadwigi Gocyła, od Marii Kieras, od Moniki Kieras, od Honoraty Czekaj, od Ireny i Jana Bijaków, od Tomasza i Marty Mantykiewicz, od Mateusza Mantykiewicz, od Jadwigi Góra z dziećmi oraz

+ Mateusza Mantykiewicz (zbiorowa) – od rodziny Rajczyków, od Honoraty Machura, od Krzysztofa Machura z żoną, od Stanisławy Łabuś z Będzina, od Bogumiły Gruszka z mężem z Siewierza, od Łukasza Machury z córkami, od Beaty i Tadeusza Dyszy, od Edyty i Radosława Nowak z córką, od Elżbiety Watoła i rodziny Gawlik z Wojkowic, od Ilony i Ryszarda Rumowskich z Góry Siewierskiej, od Haliny i Józefa Kotuła z Góry Siewierskiej. od Anety Szczęsnej z rodziną z Pińczyc, od Alicji Dotkuś z rodziną z Wylogów, od kuzynki Kasi z mężem i córkami z Sosnowca, od kuzyna Mariusza z Sosnowca, od Anny i Mariana Piekarczyk z rodziną, od Zofii i Andrzeja Piekarskich z Koziegłów, od Teresy i Mirosława Stanowskich z Koziegłów, od Urszuli Feresz z Koziegłów, od Marty z mężem i dziećmi, od Ronalda z żoną i dziećmi, od rodziny Wójcików z Adamowic dawnych sąsiadów, od Ewy i Radosława Będkowskich, od Magdy i Marcina Bajan z córką, od Leokadii Merta

CZWARTEK – 05.01

7.00: + Krystynę Nowak (zbiorowa) – od Żanety i Dariusza Małota z rodziną, od Zofii Małota, od Doroty i Leszka Kalarus, od Szymona Gocyła z rodziną, od Marioli Janasz z rodziną, od Krystyny Łukasik z rodziną, od Anny Krempeć z rodziną, od Elżbiety Proskornickiej z synem, od Moniki i Łukasza Gocyła, od Henryki i Krzysztofa Wiktorowicz z rodziną, od Alicji i Zygmunta Machura z Czekanki, od Marii i Jerzego Gocyła z rodziną, od Zofii Gocyła z Poręby z rodziną, od Edwarda i Jerzego z rodziną, od Teresy i Ireneusza Masłyka z rodziną, od Anety i Mirosława Paluch z córkami, od Mirosławy i Macieja Motyl z rodziną, od Barbary i Andrzeja Motyl z rodziną, od Zofii i Andrzeja Machura z Leśniaków z rodziną, od Heleny i Sławomira Kieras z rodziną, od Anny Machura z rodziną, Haliny i Wacława Pasamonik, od Honoraty Machura, od Bogusi i Ryszarda Gruszka, od swatów Ruchlewiczów, od Magdaleny i Łukasza Ruchlewiczów oraz Krystyny Rzepeckiej, od Anny i Wacława Sierka z rodziną, od Janiny Karkowskiej z rodziną z Pińczyc

PIĄTEK – 06.01 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

9.00: +  Wandę Szatan, Weronikę Władysława Porębskich, Otolię Ludwika Szatan, Marię Antoniego Małotów, Irenę Henryka Szwedzik, Tadeusza Teresę Korusiewicz, Teofila Kowalczyka, Mariolę Wójcik i zmarłych z rodziny

11.00: + Genowefę Stefana Mertów, Lucynę Eugeniusza Gocyłów, Kazimierza Paszta, zmarłych dziadków

16.00: + Janinę Wiesława Sułkowskich, dziadków Sułkowskich i Szatanów

SOBOTA – 07.01

7.00: + Marcina Masłykę – od Aleksandry i Mateusza Cupiałów z synami

+ Annę Nowak – od Marty Banik-Zenderowskiej z mężem i dziećmi

+ Lucjana Nowaka – od Elżbiety i Jana Machura z rodziną

+ Kazimierę Sierka – od sąsiadów Raków z rodzinami

+ Adama Las – od syna Ireneusza z żoną Justyną i córką Arianą

NIEDZIELA – 08.01.2023 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, rok A

9.00: + Wiesławę Stefana Świebodów, Mariannę Walerię Snochów, Czesławę Majcherczyk, Włodzimierza Mazur, Antoniego Tomasza Czaplów

11.00: Za Parafian

16.00: 1) + Dariusza Syrka w 19 rocz. śmierci, Stefanię Józefa Franciszka Syrek, Jadwigę Kazimierza Barasińskich, zmarłych braci i zmarłych z rodziny

2) + Danutę w 8 rocz. śmierci i Wiesława w 7 rocz. śmierci Czekajów, Genowefę w 10 rocz. śmierci i Juliana Nowaków, Czesławę Walentego Drabek, zmarłych z rodziny Nowaków, Mazurów, Czekajów i Drabków

od 19 do 25.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 19.02 17.00: + Honoratę Machura – od wnuka Rafała + Karolinę Machura – od Stanisława i Barbary Grabowskich z dziećmi + Jacka Machurę – od Joanny i Karola Siewierskich z rodziną + Wandę Szatan – od Haliny i Juliana Szatan z rodziną + Halinę Pogoda – od...

od 12 do do 18.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 12.02 17.00: + Stanisława Łukasika w 6 rocz. śmierci, Stefanię Wincentego Knafel, Mariannę Antoniego Łukasik, Lucjana Merta, Helenę Stanisława Merta, Lucjana Myrta – od żony Krystyny Łukasik, od córki Beaty Radosz z mężem i od syna Dariusza z żoną i...

od 05 do 11.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 05.02 – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY 17.00: + Jacka Machurę – od cioci Henryki Machura z rodziną + Natalię Bereza – od Mirosławy i Antoniego Matyja z Potaszni + Alicję Woźniczka – od Jolanty Pawełczyk i Justyny Pacuła z rodziną + Wandę Szatan – od rodziny...

od 29.02 do 04.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 29.01 17.00: + Czesława Ostaszewskiego – od żony Barbary + Ewę Merta – od Marii Machura + Honoratę Machura – od wnuczki Agnieszki z mężem i córką + Karolinę Machura – od Edyty Zbigniewa Dworak z dziećmi + Jacka Machurę – od Iwony Musik z rodziną i Wandy...

od 22 do 28.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 22.01 7.00: + zmarłych dziadków Marię i Stefana Myrtów, Stanisławę i Mariana Mamczyńskich, Honoratę i Stefana Jagodów, Martę i Arnolda Bronclów WTOREK – 23.01 7.00: + zmarłych kapłanów z Diecezji Sosnowieckiej w roku 2023 ŚRODA – 24.01 – WSPOMNIENIE ŚW....

od 15 do 21.01.2024

Poniedziałek15.01700+ Honoratę Machura (zbiorowa) – od chrześniaka Andrzeja Będkowskiego, od Edyty i Rado-sława Nowak z córką, od Anny Góra z synem, od Elżbiety i Jerzego Bijak z rodziną, od Renaty Dziuba z rodziną, Barbary Męntel z rodziną, od rodziny Leszczyńskich ,...

od 08 do 14.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 08.01 7.00: + Janinę Syrek (zbiorowa) – od Heleny Nowak z ul. Niweckiej, od Kazimiery Szczypa z rodziną, od sąsiadki Jadwigi Duda z córką, synową i synami, od Ilony i Grzegorza Nowak z Winowna, od Marii i Stanisława Paskudzkich, od Ewy i Henryka Nowak,...

od 01 do 07.01.2024

PONIEDZIAŁEK – 01.01.2024 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 9.00: + Jana Szymańskiego, Stanisława Helenę Myrtów, Zofię Terlecką, Jana Antoninę Szymańskich, Władysława Henrykę Patyk 11.00: Dziękczynna za miniony rok z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dar wiary w...

od 25 do 31.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 25.12 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 24.00: ZA PARAFIAN 9.00: + Jana Szymańskiego 11.00: +  Wandę Szatan, Weronikę Władysława Porębskich, Otolię Ludwika Szatan, Marię Antoniego Małotów, Irenę Henryka Szwedzik, Tadeusza Teresę Korusiewicz,...

od 18 do 24.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 18.12 18.00: + Antoniego Zach – od koleżanek i kolegów córki z Urzędu Miasta i Gminy Siewierz WTOREK – 19.12 17.00: + Dariusza Kurzaka – od Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach ŚRODA – 20.12 17.00: + Honoratę Machura – od syna Krzysztofa z żoną +...