od 02 do 08.01.2023

gru 31, 2022 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 02.01 – WSPOMNIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU

7.00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Tadeusza Kłósek z rodziną, od Krystyny Kłósek, od Lidii Nowakowskiej z rodziną, od koleżanki Jolanty Machura z rodziną, od rodziny Kazimierskich i Sojków z Krusina, od rodziny Musialików z Krusina, od kuzynki Adamiec z Kielc, od Krzysztofa Musialika z Brudzowic z rodziną, od rodziny Wesołek z Sosnowca, od Janiny Merta z rodziną, od Grażyny z Toporowic z rodziną, od kuzynki Wiesławy Jastrząb z rodziną, od Danuty Skorek, od Joli Szczepaniak z rodziną, od Ireny i Jana Bijaków, od Haliny Matan, od Żywego Różańca, od Włodzimierza i Jadwigi Merta, od Lucyny i Włodka Myrty, od Beaty Zimońskiej z Fabianem, od Anny Kowalczyk, od Krystyny Fornalczyk, od Ewy i Ryszarda Chrapków, od Bogumiły i Czesława Gajos, od Alicja Kara, od Anny i Grzegorza Kłósek, od Doroty i Andrzeja Staszek z rodziną, od sąsiadów Iwony i Jarosława Broncel

WTOREK – 03.01

7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Celiny Matan z rodziną z Pińczyc, od Anny Grzelak, od Doroty i Andrzeja Staszek z rodziny, od Doroty i Mariana Janasz, od Anieli i Henryka Płaczkowskich z Będusza, od Iwony i Jana Bułhak z Będusza, od Agaty i Jacka Karcz, od Marii Machura, od Honoraty Nastula, od Katarzyny i Jarosława Machura z Niwek, od Anny Śliwa z Niwek, od Barbary i Lucjana Płaczkowskich, od Mariusza Rabsztyn z rodziną, od Zofii i Andrzeja Machura z Leśniaków, od Zdzisławy i Wiesława Kocot, od Beaty Nowak z synem, od Bożeny Małota z mamą, od Ireny Płaczkowskiej, od Joanny i Adama Skwara z dziećmi z Poręby, od Krystyny Popczyk, od Moniki i Rafała Noczyńskich z dziećmi, od cioci Wiesławy Ptaś, od kuzynki Urszuli i Andrzeja Klama, od Tomasza i Małgorzaty Klama z Boguchwałowic, od Rafała i Agnieszki Klama

ŚRODA – 04.01

7.00: + Marię Mantykiewicz (zbiorowa) – od Grażyny i Stanisława Uchnast z rodziną, od Marka Małota z rodziną, od Jadwigi Gocyła, od Marii Kieras, od Moniki Kieras, od Honoraty Czekaj, od Ireny i Jana Bijaków, od Tomasza i Marty Mantykiewicz, od Mateusza Mantykiewicz, od Jadwigi Góra z dziećmi oraz

+ Mateusza Mantykiewicz (zbiorowa) – od rodziny Rajczyków, od Honoraty Machura, od Krzysztofa Machura z żoną, od Stanisławy Łabuś z Będzina, od Bogumiły Gruszka z mężem z Siewierza, od Łukasza Machury z córkami, od Beaty i Tadeusza Dyszy, od Edyty i Radosława Nowak z córką, od Elżbiety Watoła i rodziny Gawlik z Wojkowic, od Ilony i Ryszarda Rumowskich z Góry Siewierskiej, od Haliny i Józefa Kotuła z Góry Siewierskiej. od Anety Szczęsnej z rodziną z Pińczyc, od Alicji Dotkuś z rodziną z Wylogów, od kuzynki Kasi z mężem i córkami z Sosnowca, od kuzyna Mariusza z Sosnowca, od Anny i Mariana Piekarczyk z rodziną, od Zofii i Andrzeja Piekarskich z Koziegłów, od Teresy i Mirosława Stanowskich z Koziegłów, od Urszuli Feresz z Koziegłów, od Marty z mężem i dziećmi, od Ronalda z żoną i dziećmi, od rodziny Wójcików z Adamowic dawnych sąsiadów, od Ewy i Radosława Będkowskich, od Magdy i Marcina Bajan z córką, od Leokadii Merta

CZWARTEK – 05.01

7.00: + Krystynę Nowak (zbiorowa) – od Żanety i Dariusza Małota z rodziną, od Zofii Małota, od Doroty i Leszka Kalarus, od Szymona Gocyła z rodziną, od Marioli Janasz z rodziną, od Krystyny Łukasik z rodziną, od Anny Krempeć z rodziną, od Elżbiety Proskornickiej z synem, od Moniki i Łukasza Gocyła, od Henryki i Krzysztofa Wiktorowicz z rodziną, od Alicji i Zygmunta Machura z Czekanki, od Marii i Jerzego Gocyła z rodziną, od Zofii Gocyła z Poręby z rodziną, od Edwarda i Jerzego z rodziną, od Teresy i Ireneusza Masłyka z rodziną, od Anety i Mirosława Paluch z córkami, od Mirosławy i Macieja Motyl z rodziną, od Barbary i Andrzeja Motyl z rodziną, od Zofii i Andrzeja Machura z Leśniaków z rodziną, od Heleny i Sławomira Kieras z rodziną, od Anny Machura z rodziną, Haliny i Wacława Pasamonik, od Honoraty Machura, od Bogusi i Ryszarda Gruszka, od swatów Ruchlewiczów, od Magdaleny i Łukasza Ruchlewiczów oraz Krystyny Rzepeckiej, od Anny i Wacława Sierka z rodziną, od Janiny Karkowskiej z rodziną z Pińczyc

PIĄTEK – 06.01 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

9.00: +  Wandę Szatan, Weronikę Władysława Porębskich, Otolię Ludwika Szatan, Marię Antoniego Małotów, Irenę Henryka Szwedzik, Tadeusza Teresę Korusiewicz, Teofila Kowalczyka, Mariolę Wójcik i zmarłych z rodziny

11.00: + Genowefę Stefana Mertów, Lucynę Eugeniusza Gocyłów, Kazimierza Paszta, zmarłych dziadków

16.00: + Janinę Wiesława Sułkowskich, dziadków Sułkowskich i Szatanów

SOBOTA – 07.01

7.00: + Marcina Masłykę – od Aleksandry i Mateusza Cupiałów z synami

+ Annę Nowak – od Marty Banik-Zenderowskiej z mężem i dziećmi

+ Lucjana Nowaka – od Elżbiety i Jana Machura z rodziną

+ Kazimierę Sierka – od sąsiadów Raków z rodzinami

+ Adama Las – od syna Ireneusza z żoną Justyną i córką Arianą

NIEDZIELA – 08.01.2023 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, rok A

9.00: + Wiesławę Stefana Świebodów, Mariannę Walerię Snochów, Czesławę Majcherczyk, Włodzimierza Mazur, Antoniego Tomasza Czaplów

11.00: Za Parafian

16.00: 1) + Dariusza Syrka w 19 rocz. śmierci, Stefanię Józefa Franciszka Syrek, Jadwigę Kazimierza Barasińskich, zmarłych braci i zmarłych z rodziny

2) + Danutę w 8 rocz. śmierci i Wiesława w 7 rocz. śmierci Czekajów, Genowefę w 10 rocz. śmierci i Juliana Nowaków, Czesławę Walentego Drabek, zmarłych z rodziny Nowaków, Mazurów, Czekajów i Drabków

od 10 do 16.06.2024

PONIEDZIAŁEK – 10.06 17.00: Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla mieszkańców Leśniaków z racji poświecenia pól WTOREK – 11.06 – WSPOMNIENIE ŚW. BARNABY 7.00: + Anastazję Myrta (zbiorowa) – od Danuty Balcerowskiej z rodziną, od Kazimiery Szczypa z rodziną,...

od 03 do 09.06.2024

PONIEDZIAŁEK – 03.06 – WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY 17.00: Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla mieszkańców ul. Zarzecze z racji poświecenia pól WTOREK – 04.06 7.00: W intencji Bogu wiadomej ŚRODA – 05.06 – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO 17.00:...

od 27.05 do 02.06.2024

PONIEDZIAŁEK – 27.05 17.00: + W intencji zmarłych Mam z okazji Dnia Matki WTOREK – 28.05 7.00: W intencji Bogu wiadomej ŚRODA – 29.05 – WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 17.00: Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla mieszkańców Słowika z racji poświecenia...

od 20 do 26.05.2024

PONIEDZIAŁEK – 20.05 – ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA 17.00: + Stanisława Nowak, Stanisława Genowefę Rok, Mariana Machurę, Mariannę Władysława Nowak, Janinę Syrek WTOREK – 21.05 17.00: Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla mieszkańców Podżarza z racji...

od 13 do 19.05.2024

PONIEDZIAŁEK – 13.05 17.00: + Zofię Stefana Józefa Pałys, Olgę Mariana Andrzeja Surma, Stanisława Krawczyka, zmarłych dziadków i zmarłych z rodziny WTOREK – 14.05 – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA 17.00: + Mirosława Garczyka – od kolegi Jacka Śliwy + Jarosława Małota – od...

od 06 do 12.05.2024

PONIEDZIAŁEK – 06.05 – ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 17.00: + Ks. Emila Ilków + Mirosława Lachór – od kolegów i koleżanek Andrzeja z manipulacji wierzchowej Firmy KRISBUT + Dariusza Katryniak – od Dyrekcji i Grona Pelagicznego Szkoły Podstawowej w Żarkach...

od 29.04 do 05.05.2024

PONIEDZIAŁEK – 29.04 – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ 17.00: + Włodzimierza Kruk – od Agnieszki Piltz z Kamilem + Bogumiłę Machura – od Darka Machury z rodziną + Elżbietę Zenderowską – od kuzynki Agnieszki Zielińskiej + Henryka Gnacika – od Mieczysławy i Jerzego...

od 22 do 28.04.2024

PONIEDZIAŁEK – 22.04 17.00: + Antoniego Gruszka – od żony Haliny + Natalię Nowak – od syna Macieja z żoną + Stanisława Bąk – od Zarządu i Członków Stowarzyszenia Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic + Anastazję Myrta – od Asi z Grzegorzem i córką + Stanisława Machurę –...

od 15 do 21.04.2024

PONIEDZIAŁEK – 15.04 17.00: + Janinę Szczepańczyk – od córki Doroty z mężem + Bogumiłę Machura – od bratowej Alicji + Elżbietę Zenderowską – od kuzyna Grzegorza Zielińskiego z rodziną + Henryka Gnacika – od chrześnicy Katarzyny Kaczmarczyk z rodziną + Mirosława Lachór...

od 08 do 14.04.2024

Poniedziałek08.04 – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO1700+ Natalię Nowak – od córki Marii z mężem + Janinę Syrek – od bratanicy Elżbiety Merta z rodziną + Czesława Ostaszewskiego – od Anety i Andrzeja Dudek z dziećmi + Mirosława Garczyka – od Danuty i Andrzeja...