od 05 do 11.09.2022

wrz 4, 2022 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 05.09

17.00: + Jana Myrtę w 7 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

WTOREK – 06.09

7.00: + Czesława Blachlińskiego (zbiorowa) – od Anny Zych, od Stanisława Paskudzkiego z rodziną, od Ziętków z Leśniaków, od Zofii Machura z Dariuszem, od Marii i Alfreda Mertów, od Anny i Jerzego Drabków z rodziną, od Janiny i Jana Syrek z rodziną, od sąsiadów Karczów, od Witolda i Wiesławy Surma, od Ani Surma z Nikolą, od rodziny Kaletów, od kolegi Mariana i Małgorzaty Nowak z rodziną, od sąsiadów Agaty i Rafała Machura z synem, od sąsiadów Anny i Ireneusza Machura z synami, od Janusza Królikowskiego z Siewierza, od sąsiadów Wiesławy i Krystiana Machura, od Teresy Góra, od Haliny Matan, od Ireny i Jana Bijak

ŚRODA – 07.09

17.00: + Helenę Kowalczyk (zbiorowa) – od Haliny i Jana Góreckich, od Jana i Krystyny Machura, od Urszuli i Roberta Graczykowskich z rodziną, od Aleksandry Górskiej z rodziną, od Kazimiery Będkowskiej z rodziną ze Słowika, od Elżbiety Kaleta z rodziną ze Słowika, od Honoraty Pawełczyk z Brudzowic, od Justyny Jaróg z rodziną, od Moniki i Łukasza Gocyła, od Doroty Kotkiewicz z rodziną, od Marty i Grzegorz Rok, od Danuty i Henryka Nowak, od Ireny Machura z rodziną, od Iwony i Krzysztofa Nowak z rodziną, od Urszuli i Andrzeja Klama, od Stanisława Paskudzkiego z rodziną, od Barbary i Mariana Nowak z Leśniaków

CZWARTEK – 08.09 – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP

7.00: + Antoniego Czapla (zbiorowa) – od Bożeny i Zdzisława Kijanka i Stanisławy Machura, od Piotrka Majcherczyka z rodziną, od Joli Morawiec z rodziną, od Jacka Machury z rodziną, od Zbyszka Machury z rodziną, od Danuty Myrta, od Barbary Leśniczek z rodziną, Renaty i Zbigniewa Kaim, od sąsiadów Furtacz z Zarzecza, od Edwarda Dyszy, od Anny i Władysława Bochenek z rodziną, od Wiesławy Bochenek z rodziną, od Katarzyny Dworak, od Małgorzaty i Mariana Nowak z rodziną, od Włodzimierza i Ireny Białomyzy, od Ireny Nowak z Krzemiendy, od Mieczysławy Merta z rodziną, od Bogusława i Tomasza Zimońskich, od sąsiadów Solipiwków, od Andrzeja Sroki z Dziewek z rodziną

PIĄTEK – 09.09

17.00: + Ewę Merta – od córki Wiesławy

+ Marcina Masłykę – od Stanisławy Łabuś z córką

+ Annę Nowak – od Marii Kocot z Dziewek

+ Stanisława Łabuś – od Anny Fikier z Konradem i Klaudiuszem

+ Stanisława Machurę – od siostry Anastazji z synem

SOBOTA – 10.09

7.00: + Władysława Trzcionkę – od Otylii i Kazimierza Nowaków

+ Krystynę Nowak – od Urszuli i Grzegorza Jagieło

+ Wiesławę Ptaś – od koleżanki Zofii Balcerowskiej z Niwek

+ Przemysława Konieczniak – od Ewy i Mariusza Stolarskich z dziećmi

+ Bożenę Małota – od Jana i Heleny Rogala z Cynkowa

NIEDZIELA – 11.09 – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

9.00: + Mariana Machura w 14 rocz. śmierci, Genowefę Stanisława Rok, Bronisławę Jana Stanisławę Machurów, Stanisława Nowaka, zmarłych swatów i dziadków, zmarłych z rodziny Machurów, ks. Marka Majchrzaka oraz + Helenę Kowalczyk w 1 rocz. śmierci, Edwarda Jana Juliannę Józefa Kowalczyk, Genowefę Józefa Gawron, Andrzeja Merta, Stanisława Muskalskiego,, dziadków Nowaków

11.00: ZA PARAFIAN oraz o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Heleny Machura w 90 rocz. urodzin – od wnuków i prawnuków

16.00: + Tadeusza Machura, Zofię Eugeniusza Machurów oraz + Władysława w 12 rocz. śmierci, Annę Leszka Mariannę i Pawła Kieras, Franciszkę Ignacego Natalię Jana Łabusiów i zmarłych z rodziny

od 06 do12.02.2023

PONIEDZIAŁEK – 06.02 – WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY 17.00: + Mateusza Czarneckiego – od babci Małgorzaty + Lucjana Nowaka -  od Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia + Annę Grzelak – od Asysty św. Antoniego + Kazimierę Sierka – od kuzyna...

od 30.01 do 05.02.2023

PONIEDZIAŁEK – 29.01 7.00: + (zbiorowa) – od + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Rafała Gruszka z żoną i dziećmi, od Izabeli i Krzysztofa Szczypów z synem, od Renaty i Marcina Matyjów synami, od Krystyny Łaszczyca, od Anny i Henryka Wieczorków z rodziną, od ten rodziny...

od 23 do 29.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 23.01 7.00: + Kazimierę Sierka (zbiorowa) – od Małgorzaty Kania z Sebastianem, od Damiana i Urszuli Kania z dziećmi, od Beaty i Jacka Syrek z córką, od Anety i Dariusza Polewiak z córką, od Zenobii Korfel z rodziną, od Krzysztofa Szybisa z Iwoną Piput,...

od 16 do 22.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 16.01 7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Władysławy Rok z Poręby, od Marioli Grabowskiej z rodziną, od Marty i Grzegorza Rok z synem, od Edwarda Dyszy, od Jana, Joli i Andrzeja Dyszy, od Ilony Piekarczyk z rodziną, od Krystyny Machura z córkami, od...

od 09 do 15.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 09.01 7.00: + Karolinę Machura (zbiorowa) – od Teresy Góra, od Wiesławy Machura, od Krystiana Machura, od Danuty Skorek, od Joli i Marka Szczepaniak z rodziną, od Krystyny Machura z córką Lucyną, od Anetę Farnickiej z rodziną, od Anny Farnickiej, od...

od 02 do 08.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 02.01 – WSPOMNIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU 7.00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Tadeusza Kłósek z rodziną, od Krystyny Kłósek, od Lidii Nowakowskiej z rodziną, od koleżanki Jolanty Machura z rodziną, od rodziny Kazimierskich i...

od 26.12.2022 do 01.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 26.12 – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 9.00: + Jakuba Madej – od rodziców i babci oraz jego dziadków Stanisława Las, Zofię i Józefa Madej 11.00: + Bronisława w 10 rocz. śmierci Wiesławę Machurów, Krzysztofa Bronisławę Jana Machurów oraz + Stanisława Myrtę w 1...

od 19 do 25.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 19.12 7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Anny i Wojciecha Domanowskich, od swatów Joanny i Włodzimierza Żmuda, od Katarzyny i Adama Słabosz, od Bożeny Gocyła, od Agnieszki Połeć z rodziną, od Mieci Krzykawskiej, od Marcina Krzykawskiego z rodziną, od...

od 12 do 18.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 12.12 – II DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 9,00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Anny i Grzegorza Szczepańczyk z rodziny, od Doroty Grzesik, od Bożeny i Marka Rogala, od Bogumiły Machura z rodziną, od Wandy Machura z rodziną, od Leszka i Grażyny Nowak, od...

od 05 do 11.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 05.12 17.00: + Mieczysława Gocyłę w 8 rocz. śmierci, Stanisława Matan, Józefa Elżbietę Gocyłów, zmarłych z rodziny Gocyłów i Matanów WTOREK – 06.12 17.00: + Janusza Grabińskiego – od Dawida z rodziną + Wandę Szatan – od córki Zosi z mężem + Adama Las –...