Zapraszam do Różańca Rodziców za dzieci

lis 21, 2021 | Aktualności

99929 rodziców modli się różańcem za swoje dzieci w specjalnie tworzonych grupach (tradycyjnie zwanych Różami). W Polsce jest zarejestrowanych 4967 takich róż, a są też i nie zgłoszone.

Ruch ten powstał w katolickiej wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej Marana Tha z Gdańska Oliwy jako owoc rekolekcji o uzdrowieniu duchowym we wrześniu 2001 r. Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice – dzieci. Ksiądz rekolekcjonista wskazał przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają nam w pełni otworzyć się na uzdrawiające działanie Ducha Świętego.

            Dlaczego Różaniec? Dlatego, że do nowego spojrzenia na różaniec zachęcał św. Jan Paweł II. W 2002 roku napisał List apostolski o Różańcu Świętym, gdzie wchodzi w głąb tej kontemplacyjnej modlitwy, pokazuje jej ewangelizacyjne bogactwo.

Zachęcając rodziców do modlitwy różańcem, papież napisał: „Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały?’  Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i globalizacji wszystko stało się tak szybkie, a różnice kulturowe między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają. Najróżniejsze przesłania i doświadczenia najmniej dające się przewidzieć prędko wkraczają w życie dzieci i młodzieży, a rodzice przeżywają nieraz udrękę, stając wobec grożących im niebezpieczeństw.”

Owoców modlitwy różańcowej doświadczyli i doświadczają modlący się rodzice. Nie tylko ci, którzy są w ruchu Różańca Rodziców. Jednak wejście w tą formę modlitewną daje rodzicom pewność, że nie są sami, że są inni, którzy modląc się za swoje dzieci, modlą się też za ich dzieci – codziennie, nieustannie. Tylko Bóg zna wartość każdej modlitwy. Nie ocenia się więc czy ta modlitwa jest lepsza, czy nie. Widać tylko jej rezultat – świadectwo wielu łask i zmiana na lepsze w życiu dzieci za które modlą się rodzice.

Może Bóg udziela łask dlatego, że jest to modlitwa  wspólnotowa,  może  dlatego,  że  ta  modlitwa  uczy pokory – pokornego, codziennego przyznawania się do własnej słabości i grzeszności, może dlatego, że z modlącymi jest Maryja, wzór rodzicielskiej Miłości, może dlatego, że w tej formie modlitwy wypełniamy wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II – czyli nauczanie Kościoła.

            Na czym polega uczestnictwo w Różańcu Rodziców? Na codziennej modlitwie, na odmówieniu jednego dziesiątka Różańca za swoje dzieci i dzieci wszystkich modlących się w ich Róży. Intencje obejmują również dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe, dzieci które zmarły w sposób naturalny, po urodzeniu lub przed, czyli w wyniku poronienia, czy też w wyniku aborcji. Matka w ramach modlitwy w swoim sercu może nadać imię takiemu dziecku i za nie się modlić. Ta sytuacja jest szczególnie trudna i czasem mocno bolesna i wymaga uzdrowienia.

Różaniec Rodziców oparty jest na zasadzie Kół Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „Róże”, z których każda ma swojego zelatora. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście. Ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich róży. Każdy modli się w swoim miejscu, w dowolnym czasie odmawia jeden dziesiątek różańca, przydzielony mu przez zelatora.

W I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00 wymieniamy tajemnice. Odmawiając swój dziesiątek, rodzice mają świadomość, że cały różaniec codziennie zostaje odmówiony w intencji dzieci. Powstaje w ten sposób wspólnota, która pod swoją modlitewną opieką ma wszystkie dzieci rodziców, należących do niej. To prawdziwy szturm do nieba.

Modlitwy za dzieci nie można traktować magicznie: oczekiwać, że nagle Bóg przemieni je w chodzące anioły. Ale ze świadectw modlących się dowiadujemy się , że w wielu przypadkach modlitwa, połączona z głęboką wiarą, naprawdę działa cuda w życiu dzieci, a modlący się rodzice stają się pokorniejsi, inaczej oceniają siebie jako rodziców, zyskują inne spojrzenie na swoje dzieci.

Oczywiście, podjęcie modlitwy nie zwalnia rodziców z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dzieci i kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy dzieci narażone są na tyle niebezpieczeństw, mamy nadzieję, że ta modlitwa będzie wysłuchana i Pan Bóg ustrzeże dzieci od złych skutków grzechów rodziców. Ufamy też, że z pomocą Ducha Świętego trafią w takie środowisko, które będzie dla nich najlepsze.

Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie? Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego – a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.

Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę, jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim dzieciom coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić. Modlimy się też za dzieci dorosłe, bo zło niestety może atakować w każdym wieku.

Dlatego, że modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem Jezusa, tak samo teraz czuwa nad powierzonymi Jej dziećmi.

Z obserwacji wynika, że niejednokrotnie rodzice sami nie radzą sobie z trudnymi faktami i zagrożeniami jakie czyhają na dzieci; – alkohol, papierosy, narkotyki, powszechnie już dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele, wiele innych. Ta smutna rzeczywistość istnieje, czy nam się to podoba, czy nie. Praktyka potwierdza, że żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. Dodatkowo, niestety często, to właśnie sami rodzice z różnych przyczyn stają się dla swojego dziecka problemem.

Z powodu błędów rodziców, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów dzieci mogą doświadczać zła. Jest jednak KTOŚ, kto może pomóc, bo ON może wszystko. Ta Osoba to BÓG! Odmówiony dziesiątek różańca w intencji dzieci, czyli modlitwa 5 minutowa i to tylko po to, aby dziecko miało opiekę Bożą przez 24 godziny. Proszę – zastanów się nad tym! I przyjdź do zakrystii lub Kancelarii Parafialnej i zgłoś swoja chęć przynależenia do Koła Różańcowego Rodziców modlących się za swoje dzieci.

PORZĄDEK ADORACJI W WIELKI CZWARTEK I W WIELKI PIĄTEK

ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY: od 19.00 do 20.00 – przez mieszkańców z ul. Przyszłości od 20.00 do 21.00 – przez mieszkańców z ul. Rolniczej ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY: od 08.00 do 09.00 – przez mieszkańców z Podżarza od 10.00 do 11.00 – przez mieszkańców ze...

Parafialne Misje Święte – zaproszenie!

Co kilka lub kilkanaście lat organizowane są tzw. Misje Święte. Jest to tradycyjna praktyka religijna Kościoła. Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary. Zwykle misje trwają cały tydzień. Do parafii przyjeżdża ksiądz misjonarz, który głosi wiernym nauki o...

III ŻELISŁAWICKI WIECZÓR UWIELBIENIA

III Żelisławicki Wieczór Uwielbienia, w Parafii Jana Chrzciciela w Żelisławicach, już za nami, ale już wiemy, że jego wspomnienie, długo będzie żywe w naszych sercach. Mimo alertów pogodowych, nasz kościół znów był pełen Wiernych, którzy nie bacząc na wichury,...

Rekolekcje Adwentowe – zaproszenie!

W dniach od 11 do 13 grudnia 2022 roku zapraszam wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, aby skorzystali z tego czasu łaski jakim są Rekolekcje Spowiedź Adwentowa, by jak najlepiej przygotować się na przyjście Pana i na kolejne w naszym życiu Święta Bożego...

II ŻELISŁAWICKI WIECZÓR UWIELBIENIA

Ponoć ktoś zapytany, gdzie byśmy spotkali w dzisiejszych czasach Pana Jezusa, gdyby chodził po ziemi w swym fizycznym ciele, odpowiedział - że na Facebooku... Obserwując odzew na wieści o II Żelisławickim Wieczorze Uwielbienia, musimy przyznać, że coś jest w...

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz...

Gościliśmy Krzyż Papieski!

W dniach 19 i 20 października 2022 roku w naszej żelisławickiej świątyni gościliśmy niezwykły Krzyż, który w Wielki Piątek 2005 roku tulił w swych ramionach Papież św. Jana Paweł II. To był wielki zaszczyt dla naszej Parafii i możliwość przylgnięcia do Chrystusowego...

Pierwszy Żelisławicki Wieczór Uwielbienia

W ostatni, piątkowy wieczór września w naszej Parafii, wysławialiśmy razem dobrego Boga, nie patrząc na to co nas dzieli, ale w miłości szukając tego co wspólne - jednoczyliśmy się w modlitwie i polecaliśmy kochającemu Ojcu wszystkich potrzebujących uzdrowienia i...

BOŻE CIAŁO '2022 (fotorelacja)

W czwartek, 16 czerwca, przeżywaliśmy jedną z najważniejszych dla nas chrześcijan uroczystości - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy św. o godz. 11.00 wyruszyliśmy, aby znowu zamanifestować naszą wiarę. Przy pięknej i słonecznej pogodzie rzesza...

Ciemnica i Grób Pański 2022

Tegoroczna Ciemnica w naszej Parafii miała za zadanie pogłębić naszą refleksję nad tajemnicą ustanowienia Eucharystii i cierpieniem Pana Jezusa, jakie miało miejsce od Niedzieli Palmowej aż do skazania Go na śmierć krzyżową. W tym celu non-stop była wyświetlana...