Zapraszam do Różańca Rodziców za dzieci

lis 21, 2021 | Aktualności

99929 rodziców modli się różańcem za swoje dzieci w specjalnie tworzonych grupach (tradycyjnie zwanych Różami). W Polsce jest zarejestrowanych 4967 takich róż, a są też i nie zgłoszone.

Ruch ten powstał w katolickiej wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej Marana Tha z Gdańska Oliwy jako owoc rekolekcji o uzdrowieniu duchowym we wrześniu 2001 r. Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice – dzieci. Ksiądz rekolekcjonista wskazał przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają nam w pełni otworzyć się na uzdrawiające działanie Ducha Świętego.

            Dlaczego Różaniec? Dlatego, że do nowego spojrzenia na różaniec zachęcał św. Jan Paweł II. W 2002 roku napisał List apostolski o Różańcu Świętym, gdzie wchodzi w głąb tej kontemplacyjnej modlitwy, pokazuje jej ewangelizacyjne bogactwo.

Zachęcając rodziców do modlitwy różańcem, papież napisał: „Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały?’  Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i globalizacji wszystko stało się tak szybkie, a różnice kulturowe między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają. Najróżniejsze przesłania i doświadczenia najmniej dające się przewidzieć prędko wkraczają w życie dzieci i młodzieży, a rodzice przeżywają nieraz udrękę, stając wobec grożących im niebezpieczeństw.”

Owoców modlitwy różańcowej doświadczyli i doświadczają modlący się rodzice. Nie tylko ci, którzy są w ruchu Różańca Rodziców. Jednak wejście w tą formę modlitewną daje rodzicom pewność, że nie są sami, że są inni, którzy modląc się za swoje dzieci, modlą się też za ich dzieci – codziennie, nieustannie. Tylko Bóg zna wartość każdej modlitwy. Nie ocenia się więc czy ta modlitwa jest lepsza, czy nie. Widać tylko jej rezultat – świadectwo wielu łask i zmiana na lepsze w życiu dzieci za które modlą się rodzice.

Może Bóg udziela łask dlatego, że jest to modlitwa  wspólnotowa,  może  dlatego,  że  ta  modlitwa  uczy pokory – pokornego, codziennego przyznawania się do własnej słabości i grzeszności, może dlatego, że z modlącymi jest Maryja, wzór rodzicielskiej Miłości, może dlatego, że w tej formie modlitwy wypełniamy wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II – czyli nauczanie Kościoła.

            Na czym polega uczestnictwo w Różańcu Rodziców? Na codziennej modlitwie, na odmówieniu jednego dziesiątka Różańca za swoje dzieci i dzieci wszystkich modlących się w ich Róży. Intencje obejmują również dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe, dzieci które zmarły w sposób naturalny, po urodzeniu lub przed, czyli w wyniku poronienia, czy też w wyniku aborcji. Matka w ramach modlitwy w swoim sercu może nadać imię takiemu dziecku i za nie się modlić. Ta sytuacja jest szczególnie trudna i czasem mocno bolesna i wymaga uzdrowienia.

Różaniec Rodziców oparty jest na zasadzie Kół Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „Róże”, z których każda ma swojego zelatora. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście. Ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich róży. Każdy modli się w swoim miejscu, w dowolnym czasie odmawia jeden dziesiątek różańca, przydzielony mu przez zelatora.

W I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00 wymieniamy tajemnice. Odmawiając swój dziesiątek, rodzice mają świadomość, że cały różaniec codziennie zostaje odmówiony w intencji dzieci. Powstaje w ten sposób wspólnota, która pod swoją modlitewną opieką ma wszystkie dzieci rodziców, należących do niej. To prawdziwy szturm do nieba.

Modlitwy za dzieci nie można traktować magicznie: oczekiwać, że nagle Bóg przemieni je w chodzące anioły. Ale ze świadectw modlących się dowiadujemy się , że w wielu przypadkach modlitwa, połączona z głęboką wiarą, naprawdę działa cuda w życiu dzieci, a modlący się rodzice stają się pokorniejsi, inaczej oceniają siebie jako rodziców, zyskują inne spojrzenie na swoje dzieci.

Oczywiście, podjęcie modlitwy nie zwalnia rodziców z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dzieci i kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy dzieci narażone są na tyle niebezpieczeństw, mamy nadzieję, że ta modlitwa będzie wysłuchana i Pan Bóg ustrzeże dzieci od złych skutków grzechów rodziców. Ufamy też, że z pomocą Ducha Świętego trafią w takie środowisko, które będzie dla nich najlepsze.

Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie? Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego – a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.

Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę, jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim dzieciom coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić. Modlimy się też za dzieci dorosłe, bo zło niestety może atakować w każdym wieku.

Dlatego, że modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem Jezusa, tak samo teraz czuwa nad powierzonymi Jej dziećmi.

Z obserwacji wynika, że niejednokrotnie rodzice sami nie radzą sobie z trudnymi faktami i zagrożeniami jakie czyhają na dzieci; – alkohol, papierosy, narkotyki, powszechnie już dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele, wiele innych. Ta smutna rzeczywistość istnieje, czy nam się to podoba, czy nie. Praktyka potwierdza, że żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. Dodatkowo, niestety często, to właśnie sami rodzice z różnych przyczyn stają się dla swojego dziecka problemem.

Z powodu błędów rodziców, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów dzieci mogą doświadczać zła. Jest jednak KTOŚ, kto może pomóc, bo ON może wszystko. Ta Osoba to BÓG! Odmówiony dziesiątek różańca w intencji dzieci, czyli modlitwa 5 minutowa i to tylko po to, aby dziecko miało opiekę Bożą przez 24 godziny. Proszę – zastanów się nad tym! I przyjdź do zakrystii lub Kancelarii Parafialnej i zgłoś swoja chęć przynależenia do Koła Różańcowego Rodziców modlących się za swoje dzieci.

DOŻYNKI PARAFIALNE '2021

W niedzielę, 26 września 2021 roku, przeżywaliśmy w naszej Parafii dzień dziękczynienia za szczęśliwe zbiory żniwne z naszych pól i ogrodów. Na Mszy św. o godz. 11.00 zgromadzili się zaproszeni Goście: władze Miasta i Gminy Siewierz z Panem Burmistrzem Zdzisławem...

POŚWIĘCENIE PÓL '2021

W niedzielę, 13 czerwca, w naszej Parafii miało miejsce tradycyjne poświęcenie pól, które jest wyjątkowe za sprawą jeźdźców na koniach i pięknych bryczek. Modlitewna trasa biegła przez ul. Przyszłości, ul. Rolniczą, Górny Las, Leśniaki, ul. Niwecką, ul. Zarzecze, ul....

Jubileusze Małżeńskie 2021

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych na uroczystej Sumie modliliśmy się w intencji Czcigodnych Jubilatów, którzy wiele lat temu zawarli sakramentalny związek małżeński. Ołtarz żelisławickiej świątyni otoczyli: Danuta i Adam Buron (35 rocz. ślubu), Iwona i Jarosław...

Ciemnica i Grób Pański

W tym roku w naszej parafialnej świątyni Ciemnica i Grób Pański powstały w nowych miejscach, przez co nasz kościół wzbogacił się o nową kaplicę p.w. Miłosierdzia Bożego (dotychczas była tam stały Grób Pański. W trudnych i zaawansowanych pracach pomagali: Dawid...

Zapraszam na Triduum Paschalne

W naszej świątyni przy zachowaniu wszystkich pandemicznych przepisów sanitarnych będą odbywały się obchody Triduum zawsze o godz. 17.00. W Wielki Czwartek zapraszam na Mszę Wieczerzy Pańskiej, w Wielki Piątek na Drogę Krzyżową i Liturgię Wielkopiątkową , a w Wielką...

Czas Wielkiego Postu

W Środę Popielcową, rozpoczął się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa...

Podziękowania

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzinom, które przyjęły zaproszenie i tak licznie uczestniczyły we Mszach św. Kolędowych o godz. 17.00, w czasie których modliliśmy się o wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo w Nowym 2021 Roku. Dziękuję również za hojne ofiary...