od 06 do 12.03.2023

mar 4, 2023 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 06.03 – II DZIEŃ MISJI ŚW.

8.00: O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla ks. Marcina z racji urodzin

17.00: + Lucjana Helenę Stanisława Myrta, Marię Marcina Henryka Sularz

WTOREK – 07.03 – III DZIEŃ MISJI ŚW.

9.00: + Annę Machura (zbiorowa) – od Beaty i Tadeusza Dyszy, od Edyty i Radosława Nowak z córką, od Krystyny Sierka z rodziną, od Marii Gocyła z rodziną, od Teresy Gocyła z rodziną, od Zofii Gocyła z rodziną, od Anny i Wacława Sierka z rodziną, od Renaty i Leszka Będkowskich z rodziną, od Danuty Merta z rodziną, od Zofii Turoń z Myszkowa, od Ewy i Janusza Torbus z rodziną, od Wiesława i Anny Mańczyk, od Renaty i Grzegorza Merty ze Słowika, od Justyny Hunt z synem, od Stanisławy Machura, od Bożeny i Zdzisława Kijanka, od Joli i Janusza Kos z rodziną, od Mileny i Michała Hruby z synem

17.00: + Tadeusza Annę Jana Machurów, Alfredę Stefana Kłósek, Andrzeja Machurę, Eugeniusza Dariusza Merta i zmarłych dziadków

ŚRODA – 08.03 – IV DZIEŃ MISJI ŚW.

8.00: + Henryka Gnacika (zbiorowa) – od Anny i Józefa Machura z rodziną, od Mieczysława Urbańczyka z rodziną, od Firmy „Podrobex”, od Andrzeja Klamy zoną, od Janiny i Lucjana Nowak z rodziną, od Wandy i Czesława Szatan, od Grażyny i Stanisława Szatan z rodziną, od Czesławy i Wiesława dyszy z rodziną, od Gabrieli i Michała Sobota dzieci, od Pawła i Pauliny Graczykowskich z córką, od Renaty i Pawła Wróbel z synami, od Mariana Nowak z Pińczyc z rodziną, od Haliny i Mariana Nowak z rodziną, od Reni i Krzysztofa Mazur z Poręby, od sąsiadów Elżbiety i Dariusza Merta synem, od Jolanty i Krzysztofa Mainka z dziećmi z Poręby, od Bożeny Machura z rodziną, od Edwarda Dyszego, Małgorzaty i Jana Syrek z rodziną, Małgorzaty Maniurskiej z rodziną, od Mateusza i Marty Masłyka z dziećmi, od Urszuli Masłyka z córkami

9.00: + Annę Grzelak (zbiorowa) – od Bogusławy Merta i Lidii Kowalczyk, od Przemysława i Anny Muskalskich z dziećmi, od Danuty Machura z rodziną, od Jolanty i Krzysztofa Las z rodziną, od Haliny i Antoniego Gruszka, od sąsiadów Bogumiły i Marka Nowak, od Judyty i Pawła Brech z córkami. od Anety i Andrzeja Nowak z dziećmi, od Moniki i Mariusza Matan z córkami, od Stanisława Matan z rodziną, od Bożeny i Krzysztofa Kubiców, od Józefy Rygalik, od Marii Bajan z rodziną, od Kazimiery Machura z rodziną, od Lucyny Nowak z rodziną z ulicy Rolniczej, od Jadwigi i Eugeniusza Syrek z Siewierza, od Krystyny Skrzypczyńskiej z Siewierza, od Zofii Rzepeckiej z Siewierza, od Teresy Machura z Niwek, od Marianny i Jacka Śliwa z rodziną

17.00: + Mariana Władysławę Gocyła, Helenę Dworak, Mariana Gocyłę, Mirosława Myga, zmarłych z rodziny Gajek, Dworaków i Gocyłów

CZWARTEK – 09.03 – V DZIEŃ MISJI ŚW.

8.00: Nabożeństwo za zmarłych na Cmentarzu Parafialnym w Żelisławicach

17.00: + Kazimierza Myrta – od żony Heleny

+ Zofię Furtacz – od sąsiadki Bosi Czapla z rodziną

+ Jacka Machurę – od współpracowników żony

+ Mirosława Lachór swatki Ewy Zych

+ Jana Surmę – od córki Beaty z rodziną

PIĄTEK – 10.03 – VI DZIEŃ MISJI ŚW.

8.00: + papieża Benedykta VI i zmarłych kapłanów z Diecezji Sosnowieckiej

17.00: + Weronikę Edwarda Kitala, Franciszkę Jana Machura, Henryka Kitala, zmarłych z rodziny, Kitala, Gałązka i Machura

SOBOTA – 11.03 – ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW.

10.00: Za Parafian, a szczególnie za wszystkich małżonków naszej Parafii

NIEDZIELA – 12.03 – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, rok A

9.00: + Annę Piotra Ostaszewskich, Józefę Jana Machurów, zmarłe rodzeństwo z małżonkami, zmarłych dziadków i zmarłych z rodziny

11.00: Za Parafian

16.00: 1) + Stanisława Gocyłę w 4 rocz. śmierci, Danutę Edwarda Gocyła, Helenę Józefa Kowalczyk, zmarłych dziadków

2) + Wiesławę Grzesik w 28 rocz. śmierci, Helenę Eugeniusza Gruszka, Władysławę Lucjana Grzesik

od 15 do 21.04.2024

PONIEDZIAŁEK – 15.04 17.00: + Janinę Szczepańczyk – od córki Doroty z mężem + Bogumiłę Machura – od bratowej Alicji + Elżbietę Zenderowską – od kuzyna Grzegorza Zielińskiego z rodziną + Henryka Gnacika – od chrześnicy Katarzyny Kaczmarczyk z rodziną + Mirosława Lachór...

od 08 do 14.04.2024

Poniedziałek08.04 – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO1700+ Natalię Nowak – od córki Marii z mężem + Janinę Syrek – od bratanicy Elżbiety Merta z rodziną + Czesława Ostaszewskiego – od Anety i Andrzeja Dudek z dziećmi + Mirosława Garczyka – od Danuty i Andrzeja...

od 01 do 07.04.2024

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 01.04 9.00: + Marię Gil w 3 rocz. śmierci, Mirosława Gil w 8 rocz. śmierci, Cecylię Jana Gil, Zofię Władysława Surma, Romana Grześ, Stanisława Las w 4 rocz. śmierci, Jakuba Madej w 4 rocz. śmierci, Marię Machura, Józefa Tadeusza Małota,...

od 25 do 31.03.2024

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 25.03 9.00: + Jana Matana – od kolegów i koleżanek z Firmy AXA + Dariusza Katryniak – od Damiana Borówki z żoną Katarzyną i dziećmi + Henryka Gnacika – od ciotki Danuty i Jana Tworek z Brudzowic + Dariusza Machurę – od sąsiadów z ul. Niweckiej +...

od 18 do 24.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 18.03 7.00: + Czesława Ostaszewskiego (zbiorowa) – od Rafała i Marty Żurek z synami, od Gabriela i Krystyny Żurek z rodziną, od Zdzisławy Nowak z rodziną z Gołuchowic, od Krystyny i Tadeusza Psonka, od Krystyny z Bieszczad, sąsiadów Jadwigi i Sylwestra...

od 11 do 17.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 11.03 7.00: + Stanisławę Machura (zbiorowa) – od Barbary i Ireneusza Leśniczek z córką, od Anny Zych, od Urszuli i Jerzego Nowak z Gołuchowic, od Anastazji Myrta z rodziną, od Sebastiana Pawlik z Magdą, od Judyty i Artura Pawlik z dziećmi, od Renaty i...

od 04 do 10.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 04.03 – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA 7.00: W intencji Bogu wiadomej WTOREK – 05.03 7.00: + Włodzimierza Kruk (zbiorowa) – od Małgorzaty i Marcina Markowskich z córkami, od Katarzyna Dworak i Wiesławy Bochenek, od rodziny Dworaków z Niwek, od...

od 26.02 do 03.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 26.02 17.00: : + Anastazję Myrta – od córki Ewy i Jacka Wojdała + Annę Góra – od córki Marii + Janinę Myrta – od Martyny i Henryka Sularz z rodziną + Włodzimierza Kruk – od córki Kseni z mężem Michałem i synami Kajetanem i Tymonem + Mirosława Garczyka –...

od 19 do 25.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 19.02 17.00: + Honoratę Machura – od wnuka Rafała + Karolinę Machura – od Stanisława i Barbary Grabowskich z dziećmi + Jacka Machurę – od Joanny i Karola Siewierskich z rodziną + Wandę Szatan – od Haliny i Juliana Szatan z rodziną + Halinę Pogoda – od...

od 12 do do 18.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 12.02 17.00: + Stanisława Łukasika w 6 rocz. śmierci, Stefanię Wincentego Knafel, Mariannę Antoniego Łukasik, Lucjana Merta, Helenę Stanisława Merta, Lucjana Myrta – od żony Krystyny Łukasik, od córki Beaty Radosz z mężem i od syna Dariusza z żoną i...