od 12 do 18.12.2022

gru 10, 2022 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 12.12 – II DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

9,00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Anny i Grzegorza Szczepańczyk z rodziny, od Doroty Grzesik, od Bożeny i Marka Rogala, od Bogumiły Machura z rodziną, od Wandy Machura z rodziną, od Leszka i Grażyny Nowak, od Anny Nowak z rodziną, od Mariana i Teresy oraz Piotra i Bogusławy Czapla, od Tomasza Nowaka z rodziną, od Piotra Nowaka z rodziną, od Łukasza Nowaka z rodziną, od sąsiadów Anny i Jerzego Drabków z rodziną, od Iwony Karcz z rodziną, od Stanisława Machury z Myszkowa, od Anny Las z rodziną, od Anny Farnickiej, od Zofii i Henryka Machura z rodziną, od Renaty i Jerzego Farnickich, od Wandy i Mieczysława Urbańczyk z rodziną, od Anny i Wacława Sierka, od koleżanki Wiesławy Pawlik z rodziną, od Gertrudy Stachowieckiej, od Danuty Merta i |Adama Guc, od Zdzisława i Renaty Dorobisz, od rodziny Wtylników z Przeczyc, od Alicji Orłowskiej z Siewierza, od Marii i Jana Labocha z Góry Włodowskiej

16.00: + Antoniego Czapla (zbiorowa) – od Leszka i Renaty Będkowskich z rodziną, od Danuty Merta z ul. Podleśnej z rodziną, od kolegi Kazimierza Nowaka z rodziną, od Jolanty Pełka z córką Karoliną, od Emilii i Ryszarda Machura z rodziną, od Danuty i Jana Bańka z rodziną, od kolegi Wiesława Szczypy z rodziną, od Ernesta Myrta z rodziną, od Stanisławy i Lucjana Machura z rodziną, od Danieli i Tadeusza Papierniak, od Otyli i Kazimierza Nowak, od Ewy i Ryszarda Chrapka, od siostrzenicy Anny Okularczyk z rodziną, od Magdaleny Sochackiej z rodziną, od Małgorzaty i Tadeusza Kłósek, od Danuty i Zygmunta Syrek, od Doroty i Tadeusza Machura, od Ireny i Jana Bijaków, od Żanety i Marka Małota z synem, od Zofii Małota, od Jerzego i Renaty Farnickich

17.00: + Karolinę Machura – od Urszuli i Adama Krzykawskich z Krystianem

+ Zofię Machura – od Jadwigi Dymarskiej z rodziną

+ Ewę Merta – od wnuczka Marcina z rodziną

+ Stanisława Machurę – od szwagra Mariusza z żoną i dziećmi

+ Mirosława Lachór – od wnuczki Izabelli z rodziną

WTOREK – 13.12 – III DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

9,00: + Jana Juszczyka (zbiorowa) – od Bogusi i Czesława Gajos z synem, od Ali Karcz z rodziną, od Kazi i Henryka Machura z rodziną, od Zosi Lebiockiej z rodziną, od Jadzi Machura z rodziną, od chrześnicy Doroty Machura z rodziną, od Jadwigi i Wacława Piechowskich z rodziną, od Jana i Małgorzaty Syrek z rodziną, od Wiesławy Będkowskiej z córką z Myszkowa, od chrześniaka Zbyszka Będkowskiego z rodziną z Myszkowa

16.00: + Zygmunta Gocyłę (zbiorowa) – od Danuty i Wacława Krzykawskich, od rodziny Olgi i Mariusza Machura z córką, od rodziny Joanny i Marka Maciantych z rodziną, od kuzyna Grażyny i Ryszarda Myrty z rodziną, od Alicji Karcz, od Kazimiery i Henryka Machura z rodziną, od Mieczysławy Krzykawskiej z rodziną, od Zdzisławy Gocyła, od Grzegorza i Justyny Gocyła z córkami, od Jacka i Anny Gocyła z rodziną, od Kuzynki Alicji i Wacława Sułkowskich, od kuzynki Marii Sakwa, od kuzynki Mieczysławy i Aleksandra Majewskich, od Lucyny Ptaś ze Słowika, od Jarosławy i Piotra Dąbrowskich z rodziną ze Słowika, od Wiesławy i Marka Przewoźnych z rodziną ze Słowika, od Mariusza, Grzegorza i Marzeny Gocyła z rodziną, od Jolanty Paszta, od Kazimiery Będkowskiej z rodziną ze Słowika, od Jolanty i Andrzeja Gębka z córką

17.00: + Annę Machura – od Małgorzaty i Jana Syrek z rodziną

+ Zofię Furtacz – od koleżanki Zenony Nowak

+ Aleksandra Sarnika – od Kazimiery Kita z rodziną

+ Stanisława Myrtę – od Koła Różańcowego z Podżarza

+ Adama Las – od córki Bożeny z dziećmi

ŚRODA – 14.12 – WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA

17.00: + Krystynę Jokel – od córki Beaty z rodziną

CZWARTEK – 15.12

18.00: + Mateusza Mantykiewicz – od Stefana Machury z żoną z Żelisławic

+ Marię Mantykiewicz – od Andrzeja i Rozalii Łabuś z rodziną

+ Krystynę Nowak – od Wiesławy i Czesława Będkowskich z rodziną

+ Marcina Masłykę – od Beaty i Stanisława Cupiałów

+ Annę Nowak – od rodziny Banik

PIĄTEK – 16.12

18.00: + Stanisława Łabuś – od Stefana i Beaty Machura

+ Lucjana Nowaka – od Ewy i Dariusza Machura

+ Kazimierę Sierka – od sąsiadów Rafała i Moniki Machura z synem

+ Wandę Szatan – od syna Stanisława z żoną

+ Jolantę Matan – od Krystyny Dyrka z rodziną

SOBOTA – 17.12

7.00: + Eugeniusza Nowak, Stanisławę Władysława Janusza Marek, Elżbietę Nowak, Antoninę Walentego Gocyła, Helenę Stanisława Konopka, Mariannę Franciszka Nowak

NIEDZIELA – 18.12 – IV NIEDZIELA ADWENTU, rok A

9.00: + Eugeniusza Lucynę Gocyłów, Stefana Genowefę Myrtów, Kazimierza Pasztę

11.00: ZA PARAFIAN

16.00: + Helenę w 12 rocz. śmierci, Wawrzyńca Andrzeja Włodzimierza Surmów, Władysława Genowefę Motyl, zmarłych z rodziny Motylów, Surmów, Czekajów i Mertów oraz + Władysławę w 9 rocz. śmierci Mariana Krzysztofa Gocyła, Karolinę Machura, Jerzego Dworaka, Leona Kaptacz, zmarłych dziadków

od 05 do 11.06.2023

PONIEDZIAŁEK – 05.06 – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO 17.00: + Annę Nowak – od Marii i Zygmunta Gil z rodzinami + Marcina Masłykę – od sąsiadów Teresy, Sandry i Kamila Góra z dziećmi + Kazimiera Myrta – od prawnuków + Ewę Meta – od swatki Janiny z Sosnowca + Jacka Machurę...

od 29.05 do 04.06.2023

PONIEDZIAŁEK – 29.05 – ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA 17.00: + Danielę Błachno (zbiorowa) – od siostry Stanisławy Machura, od brata Edwarda, od chrześnicy Marii Kostrubiec, od chrześnicy Barbary Latos z rodziną, od Grażyny Nieścieruk, od Marty i Grzegorza Rok, od Elżbiety...

od 22 do 28.05.2023

PONIEDZIAŁEK – 22.05 – WSPOMNIENIE ŚW. RITY 17.00: + Stanisława Nowak, Stanisława Genowefę Rok, Mariana Machurę, Mariannę Władysława Nowak WTOREK – 23.05 7.00: + Stefana Graj (zbiorowa) – od Jadwigi Pelon z rodziną z Dzwonowic, od Haliny i Jana Góreckich z rodziną, od...

od 15 do 21.05.2023

PONIEDZIAŁEK – 15.05 17.00: + Władysława w 18 rocz. śmierci, Genowefę Motyl, Helenę Wawrzyńca Andrzeja Włodzimierza Jana Surmów, zmarłych dziadków i zmarłych z rodziny WTOREK – 16.05 – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 17.00: + Stanisława Jana Teresę Górów, zmarłych z...

od 8 do 14.05.2023

PONIEDZIAŁEK – 08.05 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA 17.00: + Jakuba Madej w 3 rocz. śmierci – od rodzeństwa z rodzinami oraz + Stanisława Las, Zofię Józefa Madej WTOREK – 09.05 7.00: + Lucjana Nowaka (zbiorowa) – od Dominiki i Łukasza Królickich, od Mariusza i Ilony...

od 01 d0 7.05.2023

PONIEDZIAŁEK – 01.05 – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA 17.00: + Krystynę Mariana Leopolda Gocyłów, Stanisławę Machura, Szczepana Sakwa, dziadków Machurów i Gocyłów WTOREK – 02.05 – WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO 17.00: + Juliana Machurę w 21 rocz. śmierci, Stanisławę...

od 24 do 30.04.2023

Poniedziałek24.04 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA1700+ Mirosława Garczyka – od żony Bernardy + Wandę Szatan – od chrześniaka Czesława Sułkowskiego + Lucjana Nowaka – od Anny i Henryka Wieczorek z rodziną + Adama Las – od Małgorzaty i Andrzeja Polak z dziećmi + Krystynę...

od 17. do 23.04.2023

PONIEDZIAŁEK – 17.04 17.00: + Marię Gil w 2 rocz. śmierci, Mirosława Gil w 7 rocz. śmierci, Zofię Władysława Surma, Cecylię Jana Gil, Romana Grześ, Stanisława Las w 3 rocz. śmierci, Jakuba Madej w 3 rocz. śmierci, Mariannę Stanisława Las, Marię Machura, Józefa...

od 10 do 16.04.2023

PONIEDZIAŁEK – 10.04 - II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 9.00: + Stanisława Las w 3 rocz. śmierci, Jakuba Madej, Zofię Józefa Madej, Marię w 2 rocz. śmierci Mirosława Gil, Marię Machura, Tadeusza Józefa Małota, Mariannę Stanisława Las oraz + Stefanię i Zygmunta Nowak,...

od 03 do 09.04.2023

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 03.04 17.00: + Teresę Góra, Grzegorza Górę, Genowefę Jana Machurów, Katarzynę Franciszka Górów i zmarłych z rodziny WIELKI WTOREK – 04.04 7.00: + Lucjana Nowaka (zbiorowa) – od Heleny Nowak z ul. Niweckiej, od Haliny Matan z rodziną, od Jana...