od 12 do 18.12.2022

gru 10, 2022 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 12.12 – II DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

9,00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Anny i Grzegorza Szczepańczyk z rodziny, od Doroty Grzesik, od Bożeny i Marka Rogala, od Bogumiły Machura z rodziną, od Wandy Machura z rodziną, od Leszka i Grażyny Nowak, od Anny Nowak z rodziną, od Mariana i Teresy oraz Piotra i Bogusławy Czapla, od Tomasza Nowaka z rodziną, od Piotra Nowaka z rodziną, od Łukasza Nowaka z rodziną, od sąsiadów Anny i Jerzego Drabków z rodziną, od Iwony Karcz z rodziną, od Stanisława Machury z Myszkowa, od Anny Las z rodziną, od Anny Farnickiej, od Zofii i Henryka Machura z rodziną, od Renaty i Jerzego Farnickich, od Wandy i Mieczysława Urbańczyk z rodziną, od Anny i Wacława Sierka, od koleżanki Wiesławy Pawlik z rodziną, od Gertrudy Stachowieckiej, od Danuty Merta i |Adama Guc, od Zdzisława i Renaty Dorobisz, od rodziny Wtylników z Przeczyc, od Alicji Orłowskiej z Siewierza, od Marii i Jana Labocha z Góry Włodowskiej

16.00: + Antoniego Czapla (zbiorowa) – od Leszka i Renaty Będkowskich z rodziną, od Danuty Merta z ul. Podleśnej z rodziną, od kolegi Kazimierza Nowaka z rodziną, od Jolanty Pełka z córką Karoliną, od Emilii i Ryszarda Machura z rodziną, od Danuty i Jana Bańka z rodziną, od kolegi Wiesława Szczypy z rodziną, od Ernesta Myrta z rodziną, od Stanisławy i Lucjana Machura z rodziną, od Danieli i Tadeusza Papierniak, od Otyli i Kazimierza Nowak, od Ewy i Ryszarda Chrapka, od siostrzenicy Anny Okularczyk z rodziną, od Magdaleny Sochackiej z rodziną, od Małgorzaty i Tadeusza Kłósek, od Danuty i Zygmunta Syrek, od Doroty i Tadeusza Machura, od Ireny i Jana Bijaków, od Żanety i Marka Małota z synem, od Zofii Małota, od Jerzego i Renaty Farnickich

17.00: + Karolinę Machura – od Urszuli i Adama Krzykawskich z Krystianem

+ Zofię Machura – od Jadwigi Dymarskiej z rodziną

+ Ewę Merta – od wnuczka Marcina z rodziną

+ Stanisława Machurę – od szwagra Mariusza z żoną i dziećmi

+ Mirosława Lachór – od wnuczki Izabelli z rodziną

WTOREK – 13.12 – III DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

9,00: + Jana Juszczyka (zbiorowa) – od Bogusi i Czesława Gajos z synem, od Ali Karcz z rodziną, od Kazi i Henryka Machura z rodziną, od Zosi Lebiockiej z rodziną, od Jadzi Machura z rodziną, od chrześnicy Doroty Machura z rodziną, od Jadwigi i Wacława Piechowskich z rodziną, od Jana i Małgorzaty Syrek z rodziną, od Wiesławy Będkowskiej z córką z Myszkowa, od chrześniaka Zbyszka Będkowskiego z rodziną z Myszkowa

16.00: + Zygmunta Gocyłę (zbiorowa) – od Danuty i Wacława Krzykawskich, od rodziny Olgi i Mariusza Machura z córką, od rodziny Joanny i Marka Maciantych z rodziną, od kuzyna Grażyny i Ryszarda Myrty z rodziną, od Alicji Karcz, od Kazimiery i Henryka Machura z rodziną, od Mieczysławy Krzykawskiej z rodziną, od Zdzisławy Gocyła, od Grzegorza i Justyny Gocyła z córkami, od Jacka i Anny Gocyła z rodziną, od Kuzynki Alicji i Wacława Sułkowskich, od kuzynki Marii Sakwa, od kuzynki Mieczysławy i Aleksandra Majewskich, od Lucyny Ptaś ze Słowika, od Jarosławy i Piotra Dąbrowskich z rodziną ze Słowika, od Wiesławy i Marka Przewoźnych z rodziną ze Słowika, od Mariusza, Grzegorza i Marzeny Gocyła z rodziną, od Jolanty Paszta, od Kazimiery Będkowskiej z rodziną ze Słowika, od Jolanty i Andrzeja Gębka z córką

17.00: + Annę Machura – od Małgorzaty i Jana Syrek z rodziną

+ Zofię Furtacz – od koleżanki Zenony Nowak

+ Aleksandra Sarnika – od Kazimiery Kita z rodziną

+ Stanisława Myrtę – od Koła Różańcowego z Podżarza

+ Adama Las – od córki Bożeny z dziećmi

ŚRODA – 14.12 – WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA

17.00: + Krystynę Jokel – od córki Beaty z rodziną

CZWARTEK – 15.12

18.00: + Mateusza Mantykiewicz – od Stefana Machury z żoną z Żelisławic

+ Marię Mantykiewicz – od Andrzeja i Rozalii Łabuś z rodziną

+ Krystynę Nowak – od Wiesławy i Czesława Będkowskich z rodziną

+ Marcina Masłykę – od Beaty i Stanisława Cupiałów

+ Annę Nowak – od rodziny Banik

PIĄTEK – 16.12

18.00: + Stanisława Łabuś – od Stefana i Beaty Machura

+ Lucjana Nowaka – od Ewy i Dariusza Machura

+ Kazimierę Sierka – od sąsiadów Rafała i Moniki Machura z synem

+ Wandę Szatan – od syna Stanisława z żoną

+ Jolantę Matan – od Krystyny Dyrka z rodziną

SOBOTA – 17.12

7.00: + Eugeniusza Nowak, Stanisławę Władysława Janusza Marek, Elżbietę Nowak, Antoninę Walentego Gocyła, Helenę Stanisława Konopka, Mariannę Franciszka Nowak

NIEDZIELA – 18.12 – IV NIEDZIELA ADWENTU, rok A

9.00: + Eugeniusza Lucynę Gocyłów, Stefana Genowefę Myrtów, Kazimierza Pasztę

11.00: ZA PARAFIAN

16.00: + Helenę w 12 rocz. śmierci, Wawrzyńca Andrzeja Włodzimierza Surmów, Władysława Genowefę Motyl, zmarłych z rodziny Motylów, Surmów, Czekajów i Mertów oraz + Władysławę w 9 rocz. śmierci Mariana Krzysztofa Gocyła, Karolinę Machura, Jerzego Dworaka, Leona Kaptacz, zmarłych dziadków

od 06 do12.02.2023

PONIEDZIAŁEK – 06.02 – WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY 17.00: + Mateusza Czarneckiego – od babci Małgorzaty + Lucjana Nowaka -  od Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia + Annę Grzelak – od Asysty św. Antoniego + Kazimierę Sierka – od kuzyna...

od 30.01 do 05.02.2023

PONIEDZIAŁEK – 29.01 7.00: + (zbiorowa) – od + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Rafała Gruszka z żoną i dziećmi, od Izabeli i Krzysztofa Szczypów z synem, od Renaty i Marcina Matyjów synami, od Krystyny Łaszczyca, od Anny i Henryka Wieczorków z rodziną, od ten rodziny...

od 23 do 29.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 23.01 7.00: + Kazimierę Sierka (zbiorowa) – od Małgorzaty Kania z Sebastianem, od Damiana i Urszuli Kania z dziećmi, od Beaty i Jacka Syrek z córką, od Anety i Dariusza Polewiak z córką, od Zenobii Korfel z rodziną, od Krzysztofa Szybisa z Iwoną Piput,...

od 16 do 22.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 16.01 7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Władysławy Rok z Poręby, od Marioli Grabowskiej z rodziną, od Marty i Grzegorza Rok z synem, od Edwarda Dyszy, od Jana, Joli i Andrzeja Dyszy, od Ilony Piekarczyk z rodziną, od Krystyny Machura z córkami, od...

od 09 do 15.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 09.01 7.00: + Karolinę Machura (zbiorowa) – od Teresy Góra, od Wiesławy Machura, od Krystiana Machura, od Danuty Skorek, od Joli i Marka Szczepaniak z rodziną, od Krystyny Machura z córką Lucyną, od Anetę Farnickiej z rodziną, od Anny Farnickiej, od...

od 02 do 08.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 02.01 – WSPOMNIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU 7.00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Tadeusza Kłósek z rodziną, od Krystyny Kłósek, od Lidii Nowakowskiej z rodziną, od koleżanki Jolanty Machura z rodziną, od rodziny Kazimierskich i...

od 26.12.2022 do 01.01.2023

PONIEDZIAŁEK – 26.12 – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 9.00: + Jakuba Madej – od rodziców i babci oraz jego dziadków Stanisława Las, Zofię i Józefa Madej 11.00: + Bronisława w 10 rocz. śmierci Wiesławę Machurów, Krzysztofa Bronisławę Jana Machurów oraz + Stanisława Myrtę w 1...

od 19 do 25.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 19.12 7.00: + Jolantę Matan (zbiorowa) – od Anny i Wojciecha Domanowskich, od swatów Joanny i Włodzimierza Żmuda, od Katarzyny i Adama Słabosz, od Bożeny Gocyła, od Agnieszki Połeć z rodziną, od Mieci Krzykawskiej, od Marcina Krzykawskiego z rodziną, od...

od 05 do 11.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 05.12 17.00: + Mieczysława Gocyłę w 8 rocz. śmierci, Stanisława Matan, Józefa Elżbietę Gocyłów, zmarłych z rodziny Gocyłów i Matanów WTOREK – 06.12 17.00: + Janusza Grabińskiego – od Dawida z rodziną + Wandę Szatan – od córki Zosi z mężem + Adama Las –...

od 28.11 do 04.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 28.11 17.00: + Wandę Szatan – od męża Czesława + Adama Las – od żony Zofii + Annę Grzelak – od Anny i Henryka Majewskich + Jacka Machurę – od Zbigniewa i Klaudii Wydymus z rodziną + Zofię Machura – od Marcina Krzykawskiego z rodziną WTOREK – 29.11...