od 12 do 18.12.2022

gru 10, 2022 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 12.12 – II DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

9,00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Anny i Grzegorza Szczepańczyk z rodziny, od Doroty Grzesik, od Bożeny i Marka Rogala, od Bogumiły Machura z rodziną, od Wandy Machura z rodziną, od Leszka i Grażyny Nowak, od Anny Nowak z rodziną, od Mariana i Teresy oraz Piotra i Bogusławy Czapla, od Tomasza Nowaka z rodziną, od Piotra Nowaka z rodziną, od Łukasza Nowaka z rodziną, od sąsiadów Anny i Jerzego Drabków z rodziną, od Iwony Karcz z rodziną, od Stanisława Machury z Myszkowa, od Anny Las z rodziną, od Anny Farnickiej, od Zofii i Henryka Machura z rodziną, od Renaty i Jerzego Farnickich, od Wandy i Mieczysława Urbańczyk z rodziną, od Anny i Wacława Sierka, od koleżanki Wiesławy Pawlik z rodziną, od Gertrudy Stachowieckiej, od Danuty Merta i |Adama Guc, od Zdzisława i Renaty Dorobisz, od rodziny Wtylników z Przeczyc, od Alicji Orłowskiej z Siewierza, od Marii i Jana Labocha z Góry Włodowskiej

16.00: + Antoniego Czapla (zbiorowa) – od Leszka i Renaty Będkowskich z rodziną, od Danuty Merta z ul. Podleśnej z rodziną, od kolegi Kazimierza Nowaka z rodziną, od Jolanty Pełka z córką Karoliną, od Emilii i Ryszarda Machura z rodziną, od Danuty i Jana Bańka z rodziną, od kolegi Wiesława Szczypy z rodziną, od Ernesta Myrta z rodziną, od Stanisławy i Lucjana Machura z rodziną, od Danieli i Tadeusza Papierniak, od Otyli i Kazimierza Nowak, od Ewy i Ryszarda Chrapka, od siostrzenicy Anny Okularczyk z rodziną, od Magdaleny Sochackiej z rodziną, od Małgorzaty i Tadeusza Kłósek, od Danuty i Zygmunta Syrek, od Doroty i Tadeusza Machura, od Ireny i Jana Bijaków, od Żanety i Marka Małota z synem, od Zofii Małota, od Jerzego i Renaty Farnickich

17.00: + Karolinę Machura – od Urszuli i Adama Krzykawskich z Krystianem

+ Zofię Machura – od Jadwigi Dymarskiej z rodziną

+ Ewę Merta – od wnuczka Marcina z rodziną

+ Stanisława Machurę – od szwagra Mariusza z żoną i dziećmi

+ Mirosława Lachór – od wnuczki Izabelli z rodziną

WTOREK – 13.12 – III DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

9,00: + Jana Juszczyka (zbiorowa) – od Bogusi i Czesława Gajos z synem, od Ali Karcz z rodziną, od Kazi i Henryka Machura z rodziną, od Zosi Lebiockiej z rodziną, od Jadzi Machura z rodziną, od chrześnicy Doroty Machura z rodziną, od Jadwigi i Wacława Piechowskich z rodziną, od Jana i Małgorzaty Syrek z rodziną, od Wiesławy Będkowskiej z córką z Myszkowa, od chrześniaka Zbyszka Będkowskiego z rodziną z Myszkowa

16.00: + Zygmunta Gocyłę (zbiorowa) – od Danuty i Wacława Krzykawskich, od rodziny Olgi i Mariusza Machura z córką, od rodziny Joanny i Marka Maciantych z rodziną, od kuzyna Grażyny i Ryszarda Myrty z rodziną, od Alicji Karcz, od Kazimiery i Henryka Machura z rodziną, od Mieczysławy Krzykawskiej z rodziną, od Zdzisławy Gocyła, od Grzegorza i Justyny Gocyła z córkami, od Jacka i Anny Gocyła z rodziną, od Kuzynki Alicji i Wacława Sułkowskich, od kuzynki Marii Sakwa, od kuzynki Mieczysławy i Aleksandra Majewskich, od Lucyny Ptaś ze Słowika, od Jarosławy i Piotra Dąbrowskich z rodziną ze Słowika, od Wiesławy i Marka Przewoźnych z rodziną ze Słowika, od Mariusza, Grzegorza i Marzeny Gocyła z rodziną, od Jolanty Paszta, od Kazimiery Będkowskiej z rodziną ze Słowika, od Jolanty i Andrzeja Gębka z córką

17.00: + Annę Machura – od Małgorzaty i Jana Syrek z rodziną

+ Zofię Furtacz – od koleżanki Zenony Nowak

+ Aleksandra Sarnika – od Kazimiery Kita z rodziną

+ Stanisława Myrtę – od Koła Różańcowego z Podżarza

+ Adama Las – od córki Bożeny z dziećmi

ŚRODA – 14.12 – WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA

17.00: + Krystynę Jokel – od córki Beaty z rodziną

CZWARTEK – 15.12

18.00: + Mateusza Mantykiewicz – od Stefana Machury z żoną z Żelisławic

+ Marię Mantykiewicz – od Andrzeja i Rozalii Łabuś z rodziną

+ Krystynę Nowak – od Wiesławy i Czesława Będkowskich z rodziną

+ Marcina Masłykę – od Beaty i Stanisława Cupiałów

+ Annę Nowak – od rodziny Banik

PIĄTEK – 16.12

18.00: + Stanisława Łabuś – od Stefana i Beaty Machura

+ Lucjana Nowaka – od Ewy i Dariusza Machura

+ Kazimierę Sierka – od sąsiadów Rafała i Moniki Machura z synem

+ Wandę Szatan – od syna Stanisława z żoną

+ Jolantę Matan – od Krystyny Dyrka z rodziną

SOBOTA – 17.12

7.00: + Eugeniusza Nowak, Stanisławę Władysława Janusza Marek, Elżbietę Nowak, Antoninę Walentego Gocyła, Helenę Stanisława Konopka, Mariannę Franciszka Nowak

NIEDZIELA – 18.12 – IV NIEDZIELA ADWENTU, rok A

9.00: + Eugeniusza Lucynę Gocyłów, Stefana Genowefę Myrtów, Kazimierza Pasztę

11.00: ZA PARAFIAN

16.00: + Helenę w 12 rocz. śmierci, Wawrzyńca Andrzeja Włodzimierza Surmów, Władysława Genowefę Motyl, zmarłych z rodziny Motylów, Surmów, Czekajów i Mertów oraz + Władysławę w 9 rocz. śmierci Mariana Krzysztofa Gocyła, Karolinę Machura, Jerzego Dworaka, Leona Kaptacz, zmarłych dziadków

od 15 do 21.04.2024

PONIEDZIAŁEK – 15.04 17.00: + Janinę Szczepańczyk – od córki Doroty z mężem + Bogumiłę Machura – od bratowej Alicji + Elżbietę Zenderowską – od kuzyna Grzegorza Zielińskiego z rodziną + Henryka Gnacika – od chrześnicy Katarzyny Kaczmarczyk z rodziną + Mirosława Lachór...

od 08 do 14.04.2024

Poniedziałek08.04 – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO1700+ Natalię Nowak – od córki Marii z mężem + Janinę Syrek – od bratanicy Elżbiety Merta z rodziną + Czesława Ostaszewskiego – od Anety i Andrzeja Dudek z dziećmi + Mirosława Garczyka – od Danuty i Andrzeja...

od 01 do 07.04.2024

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 01.04 9.00: + Marię Gil w 3 rocz. śmierci, Mirosława Gil w 8 rocz. śmierci, Cecylię Jana Gil, Zofię Władysława Surma, Romana Grześ, Stanisława Las w 4 rocz. śmierci, Jakuba Madej w 4 rocz. śmierci, Marię Machura, Józefa Tadeusza Małota,...

od 25 do 31.03.2024

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 25.03 9.00: + Jana Matana – od kolegów i koleżanek z Firmy AXA + Dariusza Katryniak – od Damiana Borówki z żoną Katarzyną i dziećmi + Henryka Gnacika – od ciotki Danuty i Jana Tworek z Brudzowic + Dariusza Machurę – od sąsiadów z ul. Niweckiej +...

od 18 do 24.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 18.03 7.00: + Czesława Ostaszewskiego (zbiorowa) – od Rafała i Marty Żurek z synami, od Gabriela i Krystyny Żurek z rodziną, od Zdzisławy Nowak z rodziną z Gołuchowic, od Krystyny i Tadeusza Psonka, od Krystyny z Bieszczad, sąsiadów Jadwigi i Sylwestra...

od 11 do 17.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 11.03 7.00: + Stanisławę Machura (zbiorowa) – od Barbary i Ireneusza Leśniczek z córką, od Anny Zych, od Urszuli i Jerzego Nowak z Gołuchowic, od Anastazji Myrta z rodziną, od Sebastiana Pawlik z Magdą, od Judyty i Artura Pawlik z dziećmi, od Renaty i...

od 04 do 10.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 04.03 – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA 7.00: W intencji Bogu wiadomej WTOREK – 05.03 7.00: + Włodzimierza Kruk (zbiorowa) – od Małgorzaty i Marcina Markowskich z córkami, od Katarzyna Dworak i Wiesławy Bochenek, od rodziny Dworaków z Niwek, od...

od 26.02 do 03.03.2024

PONIEDZIAŁEK – 26.02 17.00: : + Anastazję Myrta – od córki Ewy i Jacka Wojdała + Annę Góra – od córki Marii + Janinę Myrta – od Martyny i Henryka Sularz z rodziną + Włodzimierza Kruk – od córki Kseni z mężem Michałem i synami Kajetanem i Tymonem + Mirosława Garczyka –...

od 19 do 25.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 19.02 17.00: + Honoratę Machura – od wnuka Rafała + Karolinę Machura – od Stanisława i Barbary Grabowskich z dziećmi + Jacka Machurę – od Joanny i Karola Siewierskich z rodziną + Wandę Szatan – od Haliny i Juliana Szatan z rodziną + Halinę Pogoda – od...

od 12 do do 18.02.2024

PONIEDZIAŁEK – 12.02 17.00: + Stanisława Łukasika w 6 rocz. śmierci, Stefanię Wincentego Knafel, Mariannę Antoniego Łukasik, Lucjana Merta, Helenę Stanisława Merta, Lucjana Myrta – od żony Krystyny Łukasik, od córki Beaty Radosz z mężem i od syna Dariusza z żoną i...