od 12 do 18.12.2022

gru 10, 2022 | Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK – 12.12 – II DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

9,00: + Bożenę Małota (zbiorowa) – od Anny i Grzegorza Szczepańczyk z rodziny, od Doroty Grzesik, od Bożeny i Marka Rogala, od Bogumiły Machura z rodziną, od Wandy Machura z rodziną, od Leszka i Grażyny Nowak, od Anny Nowak z rodziną, od Mariana i Teresy oraz Piotra i Bogusławy Czapla, od Tomasza Nowaka z rodziną, od Piotra Nowaka z rodziną, od Łukasza Nowaka z rodziną, od sąsiadów Anny i Jerzego Drabków z rodziną, od Iwony Karcz z rodziną, od Stanisława Machury z Myszkowa, od Anny Las z rodziną, od Anny Farnickiej, od Zofii i Henryka Machura z rodziną, od Renaty i Jerzego Farnickich, od Wandy i Mieczysława Urbańczyk z rodziną, od Anny i Wacława Sierka, od koleżanki Wiesławy Pawlik z rodziną, od Gertrudy Stachowieckiej, od Danuty Merta i |Adama Guc, od Zdzisława i Renaty Dorobisz, od rodziny Wtylników z Przeczyc, od Alicji Orłowskiej z Siewierza, od Marii i Jana Labocha z Góry Włodowskiej

16.00: + Antoniego Czapla (zbiorowa) – od Leszka i Renaty Będkowskich z rodziną, od Danuty Merta z ul. Podleśnej z rodziną, od kolegi Kazimierza Nowaka z rodziną, od Jolanty Pełka z córką Karoliną, od Emilii i Ryszarda Machura z rodziną, od Danuty i Jana Bańka z rodziną, od kolegi Wiesława Szczypy z rodziną, od Ernesta Myrta z rodziną, od Stanisławy i Lucjana Machura z rodziną, od Danieli i Tadeusza Papierniak, od Otyli i Kazimierza Nowak, od Ewy i Ryszarda Chrapka, od siostrzenicy Anny Okularczyk z rodziną, od Magdaleny Sochackiej z rodziną, od Małgorzaty i Tadeusza Kłósek, od Danuty i Zygmunta Syrek, od Doroty i Tadeusza Machura, od Ireny i Jana Bijaków, od Żanety i Marka Małota z synem, od Zofii Małota, od Jerzego i Renaty Farnickich

17.00: + Karolinę Machura – od Urszuli i Adama Krzykawskich z Krystianem

+ Zofię Machura – od Jadwigi Dymarskiej z rodziną

+ Ewę Merta – od wnuczka Marcina z rodziną

+ Stanisława Machurę – od szwagra Mariusza z żoną i dziećmi

+ Mirosława Lachór – od wnuczki Izabelli z rodziną

WTOREK – 13.12 – III DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

9,00: + Jana Juszczyka (zbiorowa) – od Bogusi i Czesława Gajos z synem, od Ali Karcz z rodziną, od Kazi i Henryka Machura z rodziną, od Zosi Lebiockiej z rodziną, od Jadzi Machura z rodziną, od chrześnicy Doroty Machura z rodziną, od Jadwigi i Wacława Piechowskich z rodziną, od Jana i Małgorzaty Syrek z rodziną, od Wiesławy Będkowskiej z córką z Myszkowa, od chrześniaka Zbyszka Będkowskiego z rodziną z Myszkowa

16.00: + Zygmunta Gocyłę (zbiorowa) – od Danuty i Wacława Krzykawskich, od rodziny Olgi i Mariusza Machura z córką, od rodziny Joanny i Marka Maciantych z rodziną, od kuzyna Grażyny i Ryszarda Myrty z rodziną, od Alicji Karcz, od Kazimiery i Henryka Machura z rodziną, od Mieczysławy Krzykawskiej z rodziną, od Zdzisławy Gocyła, od Grzegorza i Justyny Gocyła z córkami, od Jacka i Anny Gocyła z rodziną, od Kuzynki Alicji i Wacława Sułkowskich, od kuzynki Marii Sakwa, od kuzynki Mieczysławy i Aleksandra Majewskich, od Lucyny Ptaś ze Słowika, od Jarosławy i Piotra Dąbrowskich z rodziną ze Słowika, od Wiesławy i Marka Przewoźnych z rodziną ze Słowika, od Mariusza, Grzegorza i Marzeny Gocyła z rodziną, od Jolanty Paszta, od Kazimiery Będkowskiej z rodziną ze Słowika, od Jolanty i Andrzeja Gębka z córką

17.00: + Annę Machura – od Małgorzaty i Jana Syrek z rodziną

+ Zofię Furtacz – od koleżanki Zenony Nowak

+ Aleksandra Sarnika – od Kazimiery Kita z rodziną

+ Stanisława Myrtę – od Koła Różańcowego z Podżarza

+ Adama Las – od córki Bożeny z dziećmi

ŚRODA – 14.12 – WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA

17.00: + Krystynę Jokel – od córki Beaty z rodziną

CZWARTEK – 15.12

18.00: + Mateusza Mantykiewicz – od Stefana Machury z żoną z Żelisławic

+ Marię Mantykiewicz – od Andrzeja i Rozalii Łabuś z rodziną

+ Krystynę Nowak – od Wiesławy i Czesława Będkowskich z rodziną

+ Marcina Masłykę – od Beaty i Stanisława Cupiałów

+ Annę Nowak – od rodziny Banik

PIĄTEK – 16.12

18.00: + Stanisława Łabuś – od Stefana i Beaty Machura

+ Lucjana Nowaka – od Ewy i Dariusza Machura

+ Kazimierę Sierka – od sąsiadów Rafała i Moniki Machura z synem

+ Wandę Szatan – od syna Stanisława z żoną

+ Jolantę Matan – od Krystyny Dyrka z rodziną

SOBOTA – 17.12

7.00: + Eugeniusza Nowak, Stanisławę Władysława Janusza Marek, Elżbietę Nowak, Antoninę Walentego Gocyła, Helenę Stanisława Konopka, Mariannę Franciszka Nowak

NIEDZIELA – 18.12 – IV NIEDZIELA ADWENTU, rok A

9.00: + Eugeniusza Lucynę Gocyłów, Stefana Genowefę Myrtów, Kazimierza Pasztę

11.00: ZA PARAFIAN

16.00: + Helenę w 12 rocz. śmierci, Wawrzyńca Andrzeja Włodzimierza Surmów, Władysława Genowefę Motyl, zmarłych z rodziny Motylów, Surmów, Czekajów i Mertów oraz + Władysławę w 9 rocz. śmierci Mariana Krzysztofa Gocyła, Karolinę Machura, Jerzego Dworaka, Leona Kaptacz, zmarłych dziadków

od 11.12 do 17.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 11.12 17.00: + Lucynę Ptaś – od córki Joanny z mężem Stanisławem + Stanisławę Balińską – od Bożeny Matan z rodziną + Janinę Syrek – od córki Anny z mężem Wiesławem i Miłoszkiem + Jana Matana – od chrześniaka Mariusza Matan z rodziną + Stanisława Machurę...

od 04 do 10.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 04.12 – WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY 18.00: + Barbarę Mamczyńską, Jana Broncel, Zofię Eugeniusza Machurów, Marcina Czesława Blachlińskich, Stanisławę Mariana Mamczyńskich WTOREK – 05.12 17.00: + Mieczysława Gocyłę w 9 rocz. śmierci, Elżbietę Józefa Gocyłów,...

od 27.11 do 03.12.2023

PONIEDZIAŁEK – 27.11 17.00: + Janinę Syrek – od męża Jana + Jana Matana – od brata Stanisława z rodziną + Stanisława Machurę – od Janiny i Jerzego Kupczyk + Wandę Szatan – od sąsiadów Ireny i Ryszarda Machura z rodziną + Mirosława Garczyka – od sąsiadów Szczepana i...

od 20 do 26.11.2023

PONIEDZIAŁEK – 20.11 – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO 17.00: + Adama Las w 1 rocz. śmierci, Zofię Władysława Zenderowskich, Kunegundę Jana Las, Kamila Czaplę WTOREK – 21.11 – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP 7.00: + Grzegorza Merta (zbiorowa) – od konto Agaty Kruz z...

od 13 do 19.11.2023

PONIEDZIAŁEK – 13.11 – WSPOMNIENIE BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA 7.00: 1) + Jana Matana (zbiorowa) – od kuzyna ha Czesława Szatan, od Zofii i Marka Małota, Grażyny i Stanisława Szatan, od Anny i Grzegorza Czekaj, od Doroty i Andrzeja Gocyłów, od Renaty...

od 06 do 12.11.2023

PONIEDZIAŁEK – 06.11 17.00: + OKTAWALNA 6 WTOREK – 07.11 17.00: + OKTAWALNA 7 ŚRODA – 08.11 17.00: + OKTAWALNA 8 CZWARTEK – 09.11 – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 7.00: rez. PIĄTEK – 10.11 – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO 17.00 (w kaplicy św....

od 30.10 do 05.11.2023

PONIEDZIAŁEK – 30.10 17.00: + Kamila Halinę Witolda Proskornickich, Aleksandra Gocyłę, Józefę Juliana Gocyłów, Genowefę Jana Machurów WTOREK – 31.10 7.00: + Marcina Masłykę  (zbiorowa) – od Grażyny i Leszka Nowak z synem, od Alicja i Teresy Szatan, od Anny...

od 23 do 29.10.2023

PONIEDZIAŁEK – 23.10 17.00: + Krystynę w 19 rocz. śmierci Henryka Nowak, Anielę Paliga, Andrzeja Zbigniewa Nowak, Remigiusza Mateusza Nowak WTOREK – 24.10 7.00: + Marcina Masłykę (zbiorowa) – od Arkadiusza i Joanny Świeboda z córką, od Kazimiery i Henryka Machura, od...

od 16 do 22.10.2023

PONIEDZIAŁEK – 16.10 – WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 17.00: + Lucynę Ptaś – od córki Wiesławy z mężem Markiem i wnuczką Sylwią + Helenę Kłósek – od sąsiadki Jadwigi Machury z rodziną + Stefana Kłósek – od Jana i Reginy Kłósek z rodziną + Jana Matana – od rodziny...

od 09 do 15.10.2023

PONIEDZIAŁEK – 09.10 17.00: + Irenę Plura – od Jerzego Mamczyńskiego, od Iwony i Jarka Broncel z dziećmi, od Józefy Blachlińskiej z rodziną,  od Ireny Broncel i rodziny Nowackich WTOREK – 10.10 7.00: + Marcina Masłykę (zbiorowa) – od Moniki i Karola Woźniak z córkami,...